Projet Babel forum Babel
Contact - Règles du forum - Index du projet - Babéliens
INSCRIPTION - Connexion - Profil - Messages personnels
Clavier - Dictionnaires

Dictionnaire Babel

recherche sur le forum
Türkmence / Türkmençe / Turkmène - Forum des langues turques - Forum Babel
Türkmence / Türkmençe / Turkmène

Créer un nouveau sujet Répondre au sujet Forum Babel Index -> Forum des langues turques
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant
Auteur Message
orhanInscrit le: 15 Mar 2005
Messages: 528
Lieu: Turquie

Messageécrit le Sunday 11 Feb 07, 23:32 Répondre en citant ce message   

Türkmence öğrenin>Apprenez le turkmène

Nasılsın, nasılsınız = Nahili yagdaylar? Nahilisiniz?
İyiyim = gowy
ya sen? = sen nahili?
ya siz? >siz nahili?
teşekkür ederim = Sagbol, Minnetdar
evet = hawa
hayır = yok
lütfen = Hayış(t), Hayiş edyan
anlamıyorum= düşünemok
anlamıyor musunuz? = Düşünenzokmy? (n: "n" nazal )
anlıyor musunuz? = Düşünyanizmi?
beni anlıyor musunuz? = Mana düşünyanizmi?
Şimdi sizi anlıyorum = şuwagt size düşünyan
Türkmence konuşuyor musunuz? = Türkmençe gürlap bilyanizmi? (gürleyanizmi?)
Hayır, türkçe bilmiyorum = Yok, türkçe bilemok
Ama, fransızca biliyorum= Emma fransuz dilini bilyan
Biraz da ingilizce = Azyragam inlis dili
Lütfen, daha yavaş konuşur musunuz? = Hayiş edyan, has yuwaşrak gürlap bilermisiniz?
Yavaş mı = Yuwaş? Yuwaşmy?
Daha yavaş mı? = Has Yuwaşmy?
Demek(o halde), siz bu dili iyi bilmiyorsunuz = Diymek siz bu dili gowy bilenzok
ingilizce konuşalım = Inlis dilinde gürleşeli(gepleşeli)
türkmence konuşalım = türkmen dilinde (türkmençe) gepleşeli (gürleşeli)
Voir le profil du Babélien Envoyer un message personnel
orhanInscrit le: 15 Mar 2005
Messages: 528
Lieu: Turquie

Messageécrit le Monday 12 Feb 07, 20:46 Répondre en citant ce message   

L'alphabet turkmène selon l'alphabet turc:
Türk alfabesine göre türkmen alfabesi


A ,a
B ,b
Ç ,ç
D ,d
E ,e
Ä ,ä > "e" ouvert (açık "e")
F ,f
G ,g
H ,h
İ ,i
J ,j > c
Ž ,ž > j
K , k
L ,l
M ,m
N ,n
Ň ,ň > "n" guttural (genizsi "n")
O ,o
Ö ,ö
P ,p
R ,r
S ,s
Ş ,ş
T ,t
U ,u
Ü ,ü
W ,w >v
Y ,y>ı
Ý ,ý >y
Z ,z.

Les lettres différentes turkmènes de l'alphabet turc.
Türkiye alfabesinden farklı olan türkmen harfleri :

ä: açık "e" > "e" ouvert
j: c
ž: j
ň: genizsi "n" > "n" guttural
w: v
ý: y
y: ı
Voir le profil du Babélien Envoyer un message personnel
orhanInscrit le: 15 Mar 2005
Messages: 528
Lieu: Turquie

Messageécrit le Wednesday 04 Apr 07, 20:08 Répondre en citant ce message   

Kazak-Uzbek-Turc-Français- Turkmène

Assalaumağalaykum! – Assalomu alaykum!– Selamünaleyküm! - bonjour - Salam(Salavmaleykim)

Qalıngız qalay? – Qandaysiz? – Nasılsınız? - comment ça va? - Yagdaylarynyz nahili?

Qalıng qalay? – Qalesiz? – Nasılsın? - comment ça va? - Govumy?

Rahmet jaqsı. – Yahshi rahmat. – Teşekkür ederim, iyiyim. -- je vais bien - tanriyalkasyn,govy.

Sizding qalıngız qalay? – Sizchi? – Siz nasılsınız? - et vous? - Siz nahili?

Sening qalıng qalay? – Senchi? – Sen nasılsın? - et toi? - Sen nahili?

Rahmet. – Rahmat (tashakkur). – Teşekkür ederim.- merci - sag bol(tanriyalkasyn)

ja – iha – evet -oui -hova(Hava)- je ne sais plus;

joq – yo'q – hayır -non -yok

Tüsındingiz ba? – Tushunmadingizmi? – Anlıyor musunuz? –Vous comprenez ? - dushunyanizmi?

Tüsinbedim. – Tushunmayapman (anglamadim) – Anlamıyorum. –je ne comprends pas -dushunemok

Tüsinbeysiz be? – Tushunmayapsizmi? – Anlamıyor musunuz? –vous ne comprenez pas ? -dushunenzokmy?

Meni tüsinesiz be? – Meni tushunmayapsizmi? – Beni anlıyor musunuz? - me comprenez-vous?-meni dushunyanizmi?

Sizdi qazir tüsinip otırmın. – Hozir sizni tushunyapman. – Şimdi sizi anlıyorum. - je vous comprends maintenant - indi dushunyan

Siz türikşe / grekşe / fransuzşa /ağılşınşa /nemisşe / albanşa / ıtalyanşa /orısşa söileysiz be? – Siz Turkcha / Yunoncha / Fransuzca / Inglizcha / Nemischa / Albancha / Italiancha / Ruscha gapirasizmi / bilasizmi? – Türkçe / Yunanca / Fransızca / İngilizce / Almanca / Arnavutca / İtalyanca / Rusça konuşuyor musunuz? - Parlez-vous turc/grec/français/anglais/allemand/albanais/italien/russe? - Siz turkche/grekche/fransuzcha/inlische/italyancha/ruscha gurleyanizmi?

Joq, türikşе bilmeymin. – Yoq, Turkcha bilmayman. – Hayır, türkçe bilmiyorum. - non, je ne sais pas le turc -yok,turkche bilemok

Biraq fransuzşa bilemin. – Lekin(ammo) fransuzcha bilaman. – Ama fransızca biliyorum. -yone fransuzcha bilyan

Biraz ağılşınşa bilemin. – Hamda(va) biroz inglizcha. – Biraz da ingilizce biliyorum.- je sais un peu français - biraz franzuscha bilyan

Biraz aqırın söylengizşi. – Iltimos, biroz sekinroq gapiring. – Lütfen, daha yavaş konuşur musunuz? - Voulez-vous parler plus lent, s'il vous plaît. -biraz yuvash gurlap bilersinizmi,hayish.

Aqırın ba? – Sekinroqmi? –Yavaş mı? - Lent? -yuvashmy?

Budan da aqırın ba? – Yana ham sekinroqmi? – Daha yavaş mı? - plus lent? -has yuvashmy?

Demek bul tildi jaqsı bilmeydi ekensiz. – Demak (u holda) siz bu tilni yaxshi bilmas ekansiz. – Demek(o halde), siz bu dili iyi bilmiyorsunuz. - Donc, vous ne savez-pas bien cette langue. -diymek,siz bu dilde govy geplap bilenzok.

Ağılşınşa söyleseyik. – Inglizcha gaplashaylik. – İngilizce konuşalım.- parlons en anglais-inlische gurleshelin.
Voir le profil du Babélien Envoyer un message personnel
orhanInscrit le: 15 Mar 2005
Messages: 528
Lieu: Turquie

Messageécrit le Wednesday 04 Apr 07, 20:09 Répondre en citant ce message   

Kazakca– Özbekçe – Türkçe – Fransızca- Turkmence


Keşiringiz. – Kechirasiz. – Afedersiniz. – Pardon. -Bagyshlan.

Keşirim swraymın. – Kechirarsiz. – Özür dilerim. – Excusez-moi. - otunch sorayan.( pas sur?)

Mağan kömektesesiz be? – Menga yordam berib yuborasizmi? – Bana yardım eder misiniz? – Voulez-vous m’aider? -Mana yardam berip bilermisiniz?(mana komekleship bilermisiniz?)

Sizden surasam boladı ma? – Sorasam maylimi? – Size sorabilir miyim? Puis-je vous demander? -Sizden sorap bilerinmi?

Mağan ayta alasız ba? – Menga ayta olasizmi? – Bana söyleyebilir misiniz? – Pouvez-vous me dire? - Mana aydyp bilyanizmi?

Mağan aytasız ba? – Menga aytasizmi? – Bana söyler misiniz? – Voulez-vous me dire? -Mana diyermisiniz?

Qay cerde? – Qaerda? – Nerede? – Où est? - Nirede?

Bul cerde bar ma? – Bu yerda bormi? – Burada var mı? –– Ici, y a-t-il? - Bu yerde barmy?

Keşiringiz, äcethana qay cerde? – Kechirasiz, tualet qaerda? – Afedersiniz, tuvalet nerede? – Pardon, où sont les toilettes? - Bagyshlan,hajathana(?) nirede?

Qalaymın. – Hohlardim / istardim – isteyecektim – je voudrais - Isleyan

Qaydan satıp ala alamın? – Qaerda sotib olalaman? – Nerede satın alabilirim? – Où puis-je acheter? - Nireden satyn alyp bilerin?

Qanşa turadı? – Qancha turadi? – Kaç kuruş? – Combien de piastres? -Nache manat?

Bağası qanşa? – Necha pul? – …ın fiatı ne? – Combien coûte? - Bahasy nache?

Bunıng qunı qanşa? – Buning narhi qancha? – Bunun fiatı ne? – Combien ça coûte? - Idem

Bu necha pul? – Bu ne kadar? – C'est combien? - Bu nache?

Kredit kartasımen töleuge boladı ma? – Kredit kartasini qabul qilasizmi? – Kredi kartı kabul ediyor musunuz? – Vous acceptez la carte de credit? - Credit kartasyny alyanyzmy?

Qolma-qol aqşağa alğım keledi. – Naqd pulga sotib olishni hohlayman. – Nakit almak istiyorum. – je veux acheter au comptant. -Nagt pula satyn almak isleyan(?)

Sağat neşe boldı? – Soat necha (boldi)? – Saat kaç? – Quelle heure est-il? - Sagat nache ?

Ketüim kerek. – Ketishim kerak. – Gitmeliyim, gitmem gerek. –Je dois partir ? - Men gitmeli.

Siz de kelesiz be? – Siz ham kelasizmi? – Siz de gelecek misiniz? – Vous venez, vous aussi?

Saulıq üşin. – Sog'liq uchun. – Şerefe, sıhatinize, sağlığınıza. – à la santé. -Saglygynyz uchin(Saglygynyza?)

Mağan kedergi casamangız. – Meni tinch qoying. – Beni rahatsız etmeyin. – Ne me dérangez pas. -Meni bimaza etman.
Voir le profil du Babélien Envoyer un message personnel
Montrer les messages depuis:   
Créer un nouveau sujet Répondre au sujet Forum Babel Index -> Forum des langues turques
Page 1 sur 1

phpBB (c) 2001-2008