francique moselle

Mondàà de 16. Juli 2018

 

De Wolef un deï FerkelnEn francique mosellan

En francique rhénan

En francique oriental

En francique luxembourgeois

 Moselfränkisch' Haikus


Spróochbáam

De Birck dicht am haus

Hochgeschoss weiss góokelich

Se spróocht mem Káandel

 

Blóumestock

De Nas am Fenschder

Egesperrt en sein Deppen

Die draußen lachen

 

Rejenbóoren

De Farwen drepsen

Em Móler ent Aquarell

Der Bensel hält stéll

 

Nadúur

Well Dauwen em baam

Gurren geckisch om ihr Bróut

Zwo Atzeln gúuren.

 

Owens om Berch
Mer sitt wait ent Land
Et Dáal láit wie offgeschníit
De Saar dämpt blóudich

                                                              Gérard Carau

Tirée de la revue Paraple n°1/2001  (partie p. 66)

HAUT

 

 

Driesch

 

Synagoge en Boulay

 

Jüdisch Goddeshaus

lòò schdehschd de

e besselchen vadäggd

e besselchen vaschdobbd

so

äss wie wenn de

e besselchen ängschdlich wärschd

 

Jòò

sääd da Mònn

den wo ich fròòen

mir hònn he-i noch e klään

jüdisch Gemään

fre-ia

wooren't a mee

on wie a main betroffen Gesicht sidd

ergändzd a

dussma

et hòdd fre-ia schon

e Synagoge he-i gen...

vor em Kre-ich...

 

On ich däng-gen ma

wie datt wor

wie se sesammegetrief

on en Prozessionen

von den braunen Schergen

en et Lääd

on en de Dott

gejeed genn senn

heeren ihr schdomm

Schra-ein

 

Et es lòng her – on nie vorbai

der Schdeer an dainem Goddeshaus

soll denen laichden

die so grausam geschdorf senn

a soll Toleranz aanmahnen

bai den Bässawessan

on soll vasöhnen

wo emma noch

Schrang-gen schdehn

wail ma doch allegaa

Geschwischda sen

 

Synagoge von Boulay

ich wenschen da

äss de

en dausend Johr

emma noch

schdehschd

 

Hildegard

Tirée de la revue Paraple n°1/2001

HAUT

 

 

Assimilation

 

De Zeit és do le temps est là

Wo us de Gedanken aus em Kopp où les pensées de nos têtes

Verschmelzen. seront fondues.

De Zeit és komm Le temps est venu

Wo us de Biller aus em Herzen où les images de nos coeurs

Verbrennen. seront incendiées.

 

De Zeit der Niiderdrächtichkeet.Le temps de la lâcheté.

De Zeit for sich ze schämen.Le temps qu’il faut pour avoir honte.

De Leit sén reif: Les gens sont  mûrs :

Mei Land muss ersaufen mon pays doit se noyer

Mei Sprooch erstécken. ma langue étouffer

 

De Zeit és do Le temps est là

For us ze verlieren.pour nous perdre.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

 

Gedicht for welschisierten Lorrains.

 

Ich wéll der verzehlen   von den Geféihlen

Mais les mots se perdent

Schéin rohig un geméihtlig...

Mais tu ne comprends plus

Wenn de Tränen bés aan de Ecken von den Auen kommen, weil alles verbleecht...

Aber nicht in meiner Sprache

Ma langue de plomb...

Mes chemins sentaient la noisette, un mein Gedanken sén bétter

Wéi de Schléiwen.

Mein Land entfärbt sich von Niederträchtichkeit.

Ich habe meine Sprache verlernt.

Et les mots n'ont plus la même douceur.

Et és ze spät for ze bréllern

Ze spät for ze brélsen

En Deckel iwwer us

Un chuchotement en décrescendo

Ma langue déracinée

Coupée

Ich hann neischt meh ze saan.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

Wat weescht dau besser...?

 

Dein Auen hann nii gesinn

Et Zédern von usem Land

Dein Ohren hann nii gehuert

Et Séngen von den Wolken

Un dein Hänn hann nii verzehlt

Et  Gedicht

Von déi

Von léi...

 

Un dau wéllscht schwätzen

Un besser wéssen

Un alles kennen

Un noch alles saan.

 

Kennscht dau déi Sprooch

Wo de Steen noch péschpern

De Bääm noch séngen

De Wolken métbréngen?

 

Kennscht dau de Häämligkeet

Von den Wiertern?

Us Wierter.

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

HAUT

 

 

 

De Sprooch for deich La langue pour toi

 

Eich schwätzen en Sprooch Je parle une langue

Déi dir im Herzmeh séngt Qui ne chante plus dans ton coeur

Un schwätzen se doch for deich Et cependant je la parle pour toi

 

Eich schreiwen en Sprooch   J’écris une langue

Déi dau nii meh lésen kannscht Que  tu ne sauras jamais lire

Un schreiwen se doch for deich Et cependant je l’écris pour toi

 

Eich sammeln Wierter Je collectionne des mots

En all Heftern un Béichern Dans tous les cahiers et livres

Mét déi'n dau nii spillen kannscht Avec lesquels tu ne sauras jamais jouer

Un sammeln se doch for deich Et cependant je les collectionne pour toi

Watt ich machen hatt keen Wéert Ce que je fais n’a pas de sens

Watt ich saan hatt keen Zweck Ce que je dis n’a plus d’utilité

 

Un machen un saan et doch Et cependant je le fais et le dis

For deich... Pour toi

 

Mein Kénd. Mon enfant

 

Jean-Louis Kieffer (Wierter for de Wolken)

 HAUT

 

 

 

 

Wonn Gedichte welken

 

Wonn Gedichte welken

sin aus Wälder Wieschte worre

un Schäädel bläächen in de Sunn

 

Wonn Gedichte welken

duht die Erd sich schneller drehe

un s gibt nimmie Dag un Nacht

 

Wonn Gedichte welken

spielt de liewe Gott im dreck

un gibt sich e zwättie Chance

 

Bruno Hain

Tirée de la revue Paraple n°1/2001

HAUT

 

 

Grenze

 

iwwer Berje

konn mer krawwle

 

durch Fliss

konn mer schwimme

 

Maure

konn mer abreisse

 

Sprooche

konn mer lerne

 

awwer die Bretter

vor de Kepp

die Bretter

 

Bruno Hain

Tirée de la revue Paraple n°1/2001

HAUT

 

 

 

(La poésie suivante est écrite avec la version vocalisée du R – Cela peut entraver la lecture pour certaines personnes  peu sensibilisées à la graphie du A en guise de R.  mia = mir,  heat = hert,  geleat = gelehrt)

 

 

De Fronseln

 

Jo mia sin nua de Fronseln wan dea gross France,

Mia sin jo nua en paa noch, wu hônn die Chance,

Wu vastehn, wenn die enen schennen iwa us,

Wo oich vastehn, wenn die ônan spotten iwa us.

 

Jo mia sin noch die Fronseln,

Hie un doh noch en paa einzeln,

Wu schwätzen, wie die Olten us geleat,

Un doch vastehn, wos ma so iwaroll heat.

 

Jo mia sin noch so'n paar am Rônten,

Wu mehnen, des mia usa Blôtt noch heppen känten,

Wu noch gea usa Freid un usa Laid so sahn,

Wie ma gesung, gelôcht un gehiel van klin an.

 

En paar Kilometa van dôh isch de Grenz,

Un uff da ôna Sitt nitt viel witta vasteht kens,

Wôs mia schnaweln un vazeelen

Un sogar uff usa Art krakeelen.

 

S'isch nua en gônz schmala Stromen,

Wu noch bahôll hôtt den Sômen,

Den Sômen van den Weatan,

Wu mia geleat van Kend an.

 

Ja mia Oman un Opan,

Mia mun es noch widdasch sahn,

Vielleicht gitt es noch en paar davan,

Wu sich späda arrinan dran.

 

(am Rônten = am Rande ; heppen = halten)

 

Suzanne Rouget

Tirée de la revue Paraple n°1/2001

HAUT

 

 

Urwasser

 

Dìfes Wìnterwasser wäß

Awwer Wasser ìsch Nìx

Dùnkel bis fascht Naat

Nùr e Fùnkel im Au

Unn's Wasser erweckt

Mit Feier zesòmme

Im Bodde de Sòme

 

Durch Quellwasser

Wachst Läwe hoch

Stùfeweis

De Treppetrìtte nùff

Natur steht ùff

De Hexe nòh

Als Himmelfahrt

 

Feierzùnge sprìtze

De Brùnne brennt dùrstìg

Em Berg ab laaft e Feierrad

Unn's Wasser steit zùm Fìrmament

Tränetròppe räne mìld

Trìnk dich häl

Gesùndhätt

 

Es Wasser laaft

Es Fass ìsch voll

De Flùss fìhrt alles abwärts dòrt

Wo's äfach  hingehere sòll

Die Herze tròòscht die Flìssigkätt

Se lescht von allem Läwe Leib

So schenkt Elixier Ewìgkätt

 

Unn ìmmer dräht es Wasserrad

 

...Wasseruhr...

 

...Urwasser...

 

Gérard Botz

(Poésie aimablement fournie par l'auteur – Merci!)

HAUT

 

 

 

WERTERBUCH

 

 

                                                                                                       Oder fer e livre de maux: Worldbook

 

 

 

Sprochlos

 

verloost isch unser Sproch

Stimmung voll  Lust

 verlor

verlust

 

ohne Stimm ohne Stomm

vor de letzt Stunn gestonn

 

de Schnawel durchnewelt

die Zung durchzwung

die Sproch durchbroch

die Ohre durchbohrt

 

lothringer Liet

honn dron gelitt

lothringer Lied

kling's lond gesund

 

sing's Zung

G'sang g'sung

chant son

sing song

 

 

 

Gérard BOTZ

(Poésie aimablement fournie par l'auteur – Merci!)

 

HAUT

 

 

De Storsch im Salat

 

De Storsch im Salat

Hat sin Weh geklat

Es schmerzt ne so sin Ricke

Kann sich kum noch bicke

Hat alles usproviert

Ken Arnei hat ne kuriert

Niemand hat em bes jetzt geholf

Weder de Fuchs noch de Wolf

Doch de Frosch von de Seerosinsel

Uner em Wasservieh nit grad e Simpel

Versteht, was ne dut bedricke

Er wess es sin ken Micke

“Min liewer Storsch,horsche, horsche,

Mach dir jetzt bloss ken Sorsche

Isch kenn e Fleck

An em schene Eck

Wo alle Wese

Kinne genese

Dort dut ma se vom Iwel erlese

Dort machsch du e longi Kur

On dem Ort fliesst Elixir d’Amour

Geniess die helsome Säfte

Node kummsch de wieder zu Kräfte

De Storsch befolscht dene gute Rot

Un sehr bal verschwind de Kummer wu ne plot

 

Camille Barthel 

(Fable aimablement fournie par l'auteur le 27.11.05 – Pays de Sarreguemines)

 

 

Fitzgerald Kusz

(Francique de Nuremberg – Transmis en 2011 par Reinhold Ackenheil)

F. Kusz aus Nürnberg gehört zu den wichtigsten Dialektautoren im Bezirk Mittelfranken, der seine wegweisenden Texte vor allem in den siebziger Jahren verfasste und veröffentlichte. Hier als Beispiel sein Gedicht feich (feige):


babiäkörb oozindn
weils su schäi raung doud
glodeckl oomondiän
daß kannä mäiä scheißn koo
delefonheislä hiimachen
weil ann suwisu kannä oorufn doud
obbä in errberrd
di goschn ned aufbringä


Papierkörbe anzünden
weil es so schön rauchen tut
Klodeckel abmontieren
dass keiner mehr scheißen kann
Telefonhäuschen kaputt machen
weil ihn sowieso keiner anrufen tut
aber in der Arbeit
das Maul nicht aufbringen

 

Engelbert Bach

(Francique du Main – Wurtzbourg, Basse-Franconie – Transmis en 2011 par Reinhold Ackenheil)

)


 

Auf wos wart mer denn?

Auf wos wart mer denn?
Des wäß kee Mensch sou richti
und aa dar,
wua garn vom Himml red,
meent innerli,
as hat nu Zeit bis dortnou. -

Manchesmol
wartn dia Leut
von eenerer Brotzeit
auf dia anner
und von een Krach
aufn annern
und löst ar sich niet
von salber aus,
schiebn sa a bißla.

Dia großn Wünsch
schmeißt een as Lam
scho bald ei,
wia Kartahäuser
und red mer mit een,
wua Glück ghat hat

und hetzet droum hockt
auf an Lätterla
wia a Frosch,
und nemer roo kann,
weil olla Schtaffeli
retourwarts
von annera besetzt sen,
na begreift mer,
daß bloß dar richti
wart kann,
wua genuch Geduld hat.
Dan fellt nu als wos
nein Schoß.

Des Weißa
von an oogeblühtn Zwetschgerbaam
vielleicht.Auf was warten wir denn?
Das weiß kein Mensch so richtig
und auch der,
wo gern vom Himmel redet,
meint innerlich,
es hat noch Zeit bis dorthin.

Manchmal
warten die Leute
von einer Brotzeit
auf die andere
und von einem Krach
auf den anderen
und löst er sich nicht
von selber aus,
schieben sie ein bisschen.

Die großen Wünsche
schmeißt einem das Leben
schon bald ein,
wie Kartenhäuser
und reden wir mit einem,
der (wo) Glück gehabt hat

und jetzt oben hockt
auf einem Leiterchen
wie ein Frosch,
und nicht mehr runter kann,
weil alle Sprossen
rückwärts
von anderen besetzt sind,
dann begreift man,
dass nur der richtige
warten kann,
der (wo) genug Geduld hat.
Dann fällt immer noch was
hinein in den Schoß.

Das Weiße
von einem abgeblühten Zwetschgenbaum
vielleicht.


 

Samuel Bach

(Francique de Bayreuth - Haute-Franconie – Transmis en 2011 par Reinhold Ackenheil


 

Bareither Klöß

A richtiger Bareither mog,
Des is an alter Kees,
Ka liebersch Essen zu Mittog
als wie sei rauha Klöß.

Ich för mei Thal denk grod asu,
Mich lockt ka Ehr, ka Geld,
Doch rauha Klöß und Soß derzu,
Nix bessersch af der Welt!

Wenn's in der Schüssel drinna lieg'n
schön rund und gelbli weiß,
Wenn sa su zitdtern vor Vergnieg'n,
Un wenn i an zerreiß,
Und es is jedes Eckela,
Su franzig, wie a Woll'n,
Und wenn die Semmelbreckala
Schön aus der Mitt'n roll'n,

An Schweinebra(o)ten no derzu
A Gänsla derfs ah sei',
An Krautsalat und no mei Ruh -
Do hau i ober ei'.
Und wenn su dreia drdunten senn -
Do werd fei gor net g'hetzt, -
No geht mer langsam,
ohna G'renn
Um'n Tisch rum, daß sich's setzt.


Bayreuther Klöße

Ein richtiger Bayreuther mag
Das ist ein alter Käse,
Kein lieberes Essen zu Mittag
als wie seine „rauhen Klöße“.

Ich für meinen Teil denke gerade so
Mich lockt keine Ehre, kein Geld
Doch raue Klöße und Soße dazu,
Nichts besseres auf der Welt!

Wenn sie in der Schüssel drinnen liegen
schön rund und gelblich weiß,
Wenn sie so zittern vor Vergnügen;
Und wenn ich einen zerreiss,
Und es ist jedes Eckelein,
So fransig, wie eine Wolle,
Und wenn die Semmelbröckelein,
Schön aus der Mitte rollen.

Einen Schweinebraten noch dazu
Ein Gänslein darf’s auch sein,
Einen Krautsalat und noch meine Ruhe -
Da haue (schlinge) ich aber hinein.
Und wenn so drei Stück drunten sind –
Da wird „fei“ gar nicht gehetzt, -
Dann geht man langsam,
ohne Gerenne
Um den Tisch herum, dass es sich setzt.