Guide français-roumain de la communication

1. INTERACTION SOCIALE

ABORDER QUELQU’UN ET S’ADRESSER À QUELQU’UN

Excusez-moi (, Mademoiselle)! Scuzaţi-mă (, domnişoară)! ou Nu vă supăraţi (, domnişoară)! [Ne vous fâchez pas, ...]
S’il vous plaît (, Madame)! Vă rog (, doamnă)! ou Fiţi amabilă (, doamnă)!

entre égaux

Cher collègue ... Colega, ...
Cher Monsieur, ... Stimate domn, ...
Chère Madame, ... Stimată doamnă, ...
Chers amis, ... Dragi prieteni, ...
Madame Albu, ... Doamna Albu, ...
Madame, ... Doamnă, ...
Mademoiselle Negru, ... Domnişoara Negru, ...
Mademoiselle, ... Domnişoară, ...
Mesdames (et Messieurs), ... Doamnelor (şi domnilor), ...
Mesdemoiselles, ... Domnişoarelor, ...
Messieurs, ... Domnilor, ...
Monsieur (Albu), ... Domnule (Albu), ...

inférieur à supérieur

Chef, ... Şefu’, ... (fam.)
Madame, ... Doamnă, ... ou Doamnă şefă, ... [Madame la chef, ...] ou Şefa, ... (fam.)
Madame la directrice, ... Doamnă directoare, ...
Monsieur, ... Domnu’ şef, ... (fam.) [Monsieur le chef, ...]
Monsieur le directeur ... Domnule director, ...

RÉPONDRE AUX ÉNONCÉS CI-DESSUS

Oui? Da? ou Poftim.
Qu’est-ce que vous désirez? Ce doriţi?

ACCUEILLIR UN VISITEUR

Asseyez-vous (, je vous prie). Şedeţi (, vă rog).
Entrez donc ! Poftiţi înăuntru!
Faites comme chez vous. Simţiţi-vă ca acasă.
Mettez-vous à l’aise. Faceţi-vă comod.
Prenez place (, je vous prie). Luaţi loc (, vă rog).
Soyez le / la / les bienvenu(e)(s) ! Bine aţi venit!
Vous avez fait bon voyage ? Aţi călătorit bine?

CADEAU

OFFRIR UN CADEAU

C’est pour vous. Asta e pentru dumneavoastră.
J’ai un (petit) cadeau pour vous. Am un (mic) cadou pentru dumneavoastră.
Je vous ai apporté un (petit) cadeau. V-am adus un (mic) cadou.
Permettez-moi de vous offrir un petit cadeau. Permiteţi-mi să vă ofer un mic cadou.

RECEVOIR UN CADEAU

C’est trop ! Asta e prea mult!
Oh! Mais il ne fallait pas! Vai! Dar nu trebuia!

COMPLIMENT

FAIRE UN COMPLIMENT

Qu’est-ce qu’il te va bien, ce manteau! Ce bine îţi stă cu mantoul ăsta!
Tu as une mine splendide (aujourd’hui). Arăţi foarte bine (astăzi).

RÉPLIQUER À UN COMPLIMENT

Merci. Mulţumesc.
Tu es gentil(le)! Eşti drăguţ(ă)!

CONDOLÉANCES (PRÉSENTER SES ~)

Je vous présente mes plus sincères condoléances. Vă rog să primiţi sincerele mele condoleanţe.
Toutes mes condoléances. Condoleanţele mele.

CONGÉ (PRENDRE ~)

Excusez-moi, mais je suis pressé(e). Scuzaţi-mă, dar mă grăbesc.
Il est temps que je m’en aille. E timpul să plec.
Je reviens tout de suite. Mă întorc imediat.
Maintenant excusez-moi, mais je dois y aller. Acum scuzaţi-mă, dar trebuie să plec.
Moi, je vous dis au revoir. Eu vă spun la revedere.
Permettez-moi de me retirer. Daţi-mi voie să mă retrag.

EXCUSE

S’EXCUSER

Excusez. Scuzaţi.
Excusez-moi (pour ce qui est arrivé). Scuzaţi-mă (pentru ce s-a întâmplat).
Je m’excuse. Mă scuzaţi.
Je suis (vraiment) désolé(e). Îmi pare (foarte) rău.
Je vous demande pardon. Vă cer iertare.
Je vous présente mes excuses. Vă cer scuze.
Je vous prie de m’excuser. Vă rog să mă scuzaţi.
Mille excuses! Mii de scuze!
Ne le prenez pas mal! Nu mi-o luaţi în nume de rău!
Ne m’en veuillez pas! Nu fiţi supărat(ă) pe mine!
Pardon. Pardon.
Pardonnez mon étourderie. Iertaţi-mă pentru zăpăceala mea.
Pardonnez-moi! Iertaţi-mă!

EXCUSER

Ça ne fait rien. Nu face nimic.
Ce n’est rien. Nu-i nimic.
Il n’y a pas de mal. Nu-i nici un necaz.
Il n’y a pas de quoi. Nu aveţi pentru ce.
Il ne faut pas vous excuser. Nu trebuie să vă scuzaţi.
Je sais que vous ne l’avez pas fait exprès. Ştiu că n-aţi făcut-o dinadins.
Je sais que vous ne l’avez pas voulu. Ştiu că n-aţi vrut.
L’erreur est humaine. A greşi e omeneşte.
N’en parlons plus. Să nu mai vorbim despre asta.
Tout le monde peut faire des fautes. Oricine poate greşi.

FÉLICITER

Félicitations. Felicitări.
Je suis content(e) pour toi ! Mă bucur pentru tine!
Je vous félicite! Vă felicit!
Permettez-moi de vous féliciter. Daţi-mi voie să vă felicit.
Toutes mes félicitiations! Felicitările mele!

PRÉSENTATION

DEMANDER DE SE PRÉSENTER

À qui ai-je l’honneur ? Cu cine am onoarea?
Comment vous appelez-vous ? Cum vă numiţi?
Qui êtes-vous ? Cine sunteţi dumneavoastră?
Voulez-vous répéter votre nom, s’il vou plaît ? Vreţi să-mi repetaţi numele dumneavoastră, vă rog?

PRÉSENTER QUELQU’UN

introduction

Connaissez-vous ... ? Îl cunoaşteţi pe ...?
Je fais les présentations. Să fac prezentările.
Je n’ai pas encore fait les présentations. N-am făcut încă prezentările.
Je pense que vous ne connaissez pas monsieur Albu. Cred că nu-l cunoaşteţi pe domnul Albu.
Je pense que vous ne vous connaissez pas. Cred că nu vă cunoaşteţi.
Vous vous connaissez ? Vă cunoaşteţi?

présentation proprement dite

Lucie, Paul Paul, Lucie. Faceţi cunoştinţă.
C’est monsieur Albu. Acesta este domnul Albu.
Ce sont madame et monsieur Albu. Aceştia sunt doamna şi domnul Albu.
J’ai l’honneur de vous présenter ... Am onoarea să vi-l prezint pe ...
Je voudrais que vous fassiez la connaissance de ... Aş vrea să faceţi cunoştinţă cu ...
Je voudrais vous présenter ... Aş vrea să vi-l prezint pe ...
Je vous présente ... Vi-l prezint pe ...
Permettez-moi de vous présenter ... Daţi-mi voie să vi-l prezint pe ...

SE PRÉSENTER

introduction

Je crois qu’on ne se connaît pas. Cred că nu ne cunoaştem.
Je ne me suis pas (encore) présenté(e). Nu m-am prezentat (încă).
On ne se connaît pas encore. Încă nu ne cunoaştem.

présentation proprement dite

Je m’appelle Petre Albu. Mă numesc Petre Albu.
Je me présente : ... Să mă prezint: ...
Je suis ... Sunt ...
Mon nom, c’est ... Numele meu este ...
Permettez-moi de me présenter. ... Daţi-mi voie să mă prezint. ...

RÉPLIQUER À LA PRÉSENTATION

Enchanté(e) (de vous connaître). Îmi pare bine (de cunoştinţă).
Je suis content(e) de vous connaître. Mă bucur să vă cunosc.

REMERCIEMENT

REMERCIER

C’est très gentil à vous ! Sunteţi foarte amabil(ă)!
Je ne sais comment vous remercier ! Nici nu ştiu cum să vă mulţumesc!
Je vous (en) suis reconnaissant(e). Vă sunt recunoscător(recunoscătoare) (pentru aceasta).
Je vous remercie à l’avance. Vă mulţumesc anticipat.
Je vous remercie (beaucoup). Vă mulţumesc (mult).
Merci (beaucoup). Mulţumesc (mult).
Si en français c’est impoli dans une relation formelle de dire « Merci ! » sans un autre mot ou sans une formule d’adresse, en roumain ce n’est pas impoli mais, bien sûr, on peut y faire un tel ajout.
Merci mille fois ! Mii de mulţumiri!
Remercier votre frère de ma part. Să-i mulţumiţi fratelui dumneavoastră din partea mea.
Vous m’avez rendu un grand service ! Mi-aţi făcut un mare serviciu!

RÉPLIQUER À UN REMERCIEMENT

en général

De rien. Pentru puţin.
Il n’y a pas de quoi. Cu plăcere. ou N-aveţi pentru ce.
Il ne faut pas me remercier. Nu trebuie să-mi mulţumiţi.

pour un cadeau Énoncés qui n’ont pas d’équivalents en français :

Să-l foloseşti sănătos! [Emploie-le en bonne santé !]
Să-l porţi sănătos! [Porte-le en bonne santé !]

pour un repas Sans équivalent en français :

Să vă fie de bine! [ Que ça vous fasse du bien !]

RENCONTRE – SÉPARATION

DIRE UNE FORMULE DE RENCONTRE

Ça faisait longtemps! Demult nu v-am mai văzut!
Ça me fait plaisir de te rencontrer / voir ! Mă bucur că ne întâlnim / te văd! ou Îmi pare bine că ne întâlnim / te văd!
Ça va, la santé? Cum vă merge cu sănătatea?
Comment allez-vous? Ce mai faceţi?
Qu’est-ce que vous devenez ? Cum o mai duceţi?
Vous allez bien? Sunteţi bine, sănătos?

RÉPLIQUER À UNE FORMULE DU TYPE « Comment allez-vous? »

Assez bien. Destul de bine.
Ça va. Merge. (fam.)
Je ne me plains pas. Nu mă plâng.
Pas très bien. Nu prea bine.
(Très) bien, merci. Et vous? Mulţumesc, (foarte) bine. Dar dumneavoastră?

DIRE UNE FORMULE DE SÉPARATION

Ça m’a fait (grand) plaisir de te voir! Îmi pare (foarte) bine că ne-am întâlnit! Mă bucur (foarte mult) că ne-am întâlnit!
J’espère qu’on se reverra bientôt. Sper să ne întâlnim în curând.
Merci d’être venu(e)(s). Mulţumesc că aţi venit.
Quand est-ce qu’on se revoit ? Când ne mai întâlnim / vedem?
Revenez quand vous voulez. Mai poftiţi pe la noi.
Vous êtes toujours le (la) bienvenu(e). Sunteţi totdeauna binevenit(ă).

RENDEZ-VOUS

DONNER RENDEZ-VOUS

introduction

Il faut qu’on se voie. Trebuie să ne întâlnim.
Je voudrais vous rencontrer. Aş vrea să mă întâlnesc cu dumneavoastră
Je voudrais vous voir. Aş vrea să vă văd.

établir le lieu et/ou le moment du rendez-vous

Je vous attends (au bureau,) à dix heures. Vă aştept (la birou,) la ora zece.
On se rencontre (devant le théâtre,) à cinq heures. Ne întâlnim (în faţa teatrului,) la ora cinci.

ANNULER UN RENDEZ-VOUS

Excusez-moi, mais j’ai un empêchement (de dernière minute). Scuzaţi-mă, dar a intervenit ceva (în ultimul moment).
Il faut remettre notre rendez-vous (à demain / à plus tard / à une autre fois) (, parce que je voyage). Trebuie să amânăm întâlnirea (pentru mâine / pentru mai târziu / pentru altă dată) (, pentru că plec din localitate).
Je ne pourrai pas venir (à cinq heures) (, comme prévu) (, parce que j’ai du travail). Nu pot veni (la ora cinci) (aşa cum ne-am înţeles) (, pentru că am de lucru).
On ne pourra pas se voir (, comme prévu) (, parce que je suis malade). Nu putem să ne întâlnim (la ora şase) (, aşa cum ne-am înţeles) (, pentru că sunt bolnav).

SALUER

le destinataire, en le rencontrant

Bonjour ! Bună dimineaţa! Bon matin!
Soyez le / la / les bienvenu(e)(s) ! Bine aţi venit!

le destinataire, en le rencontrant ou en le quittant

Bonjour (, Madame) ! Bună ziua! ou Vă salut! ou Sărut mâna! [Je vous baise la main!] (un homme à une femme ou un enfant à un(e) adulte)
Ce dernier énoncé est très courant, même sans le geste, bien que les hommes d’un certain âge le pratiquent encore même en se présentant dans un cadre non officiel.
Bonsoir (, Monsieur) ! Bună seara! ou Vă salut! ou Sărut mâna! (un homme à une femme ou un enfant à un(e) adulte)
Ciao ! Ciao! (fam.)
J’ai l’honneur de vous saluer, Monsieur (le directeur). Am onoarea (să vă salut), domnule director.
Mes respects, Monsieur (le directeur). Respectele mele, domnule director.
Salut ! Bună! (fam.) ou Salut! (fam.)

le destinataire, en le quittant

À bientôt ! Pe curând.
Adieu. Adio.
Au revoir (, Mademoiselle). La revedere. ou Cu bine. ou Vă salut. ou Pa! (fam.)
Si en français c’est impoli dans une relation formelle de dire « Bonjour ! », « Bonsoir ! » ou « Au revoir ! » sans une formule d’adresse, en roumain ce n’est pas impoli mais, bien sûr, on peut y ajouter une telle formule.
Bises ! Te pup ! (fam.)
Bonne journée ! O zi bună!
Bonne nuit. Noapte bună.
Bonne soirée ! Seară bună!
Je t'embrasse. Te sărut.

le destinataire de la part d’un tiers

Vous avez le bonjour de Petre. Salutări de la Petre.
Petre vous envoie ses amitiés. Petre vă transmite (multe) salutări.

un tiers par l’intermédiaire du destinataire

Grosses bises à Paul ! Îl pup (şi) pe Paul! (fam.)
J'embrasse Pierre. Îl sărut pe Pierre.
Mes compliments à madame Albu. Transmiteţi-i complimentele mele doamnei Albu. ou Sărutări de mâini doamnei ... [Des baise-main à madame ...]
N'oubliez pas de saluer vos parents pour moi. (Multe) salutări părinţilor dumneavoastră (din partea mea).

VŒU (FORMULER UN ~)

général

Je fais des vœux pour que tu gagnes le concours. Să dea Dumnezeu să câştigi concursul. [Dieu donne que tu ...]
Je vous souhaite beaucoup d’enfants. Vă doresc mulţi copii.
Je vous souhaite de ... Vă doresc să ... ou Vă urez să ...
Tous mes vœux ! Toate cele bune!

à l’occasion de fêtes du calendrier

Bonne année ! An nou fericit! ou La mulţi ani!
Joyeuse fête ! Sărbători fericite!
Joyeuses Pâques ! Paşte fericit!
Joyeux Noël ! Crăciun fericit!
Mes meilleurs vœux (pour vous et les vôtres) ! Cele mai bune urări (dumneavoastră şi familiei dumneavoastră)!

à l’occasion d’un événement heureux pour le destinataire

Bon anniversaire ! La mulţi ani! [À beaucoup d’années !]
Bonne fête ! La mulţi ani!
Ce vœu peut être fait à toutes les fêtes : Noël, Nouvel An, Pâques.
Tous mes vœux de bonheur ! Multă fericire! [Beaucoup de bonheur !]

quand le destinataire éternue

A tes souhaits ! Noroc! [Chance !] ou Sănătate! [Santé !]

quand le destinataire travaille ou va travailler

Bon travail ! Spor la lucru!

quand le destinataire va s’amuser

Bon amusement ! Distracţie plăcută! ou Petrecere frumoasă!

quand le destinataire va se coucher

Bonne nuit ! Noapte bună! ou Somn uşor! [Sommeil léger !]
Fais de beaux rêves ! Vise plăcute! [Rêves agréables !]
Repose-toi bien ! Odihnă plăcută! [Repos agréable !]

quand le destinataire va voyager

Bon voyage ! Călătorie plăcută!
Bonne route ! Drum bun!

quand on mange

Bon appétit ! Poftă bună!
Sans équivalent en français :
Să vă fie de bine! [Que ça vous fasse du bien !] (à la fin d’un repas)

quand on trinque

À ton succès ! Pentru succesul tău!
À votre santé ! În sănătatea dumneavoastră!
Buvons à notre succès ! Să bem pentru succesul nostru!
Je lève mon verre à notre succès ! Ridic paharul pentru succesul nostru!
Santé ! Sănătate! ou (Hai,) noroc! [(Allez,) chance !]

se rapportant à un objet à utiliser Sans équivalents en français, par exemple quand le destinataire raconte qu’il s’est acheté quelque chose, ou après avoir fait un compliment sur un vêtement neuf du destinataire, ou bien quand le destinataire remercie pour un cadeau)

Să-l foloseşti sănătos! [Emploie-le en bonne santé !]
Să-l porţi sănătos! [Porte-le en bonne santé !]

se rapportant à une période de temps

Bon dimanche ! Duminică plăcută!
Bon week-end ! Week-end plăcut!
Bonne journée ! O zi bună!
Bonne soirée ! Seară bună!
Bonnes vacances ! Vacanţă plăcută! (vacances scolaires) ou Concediu plăcut! (congé)

de santé

Meilleure santé ! Fă-te bine! [Fais-toi bien !]
Porte-toi bien ! Multă sănătate! [Beaucoup de santé !]
Prompt rétablissement ! Însănătoşire grabnică!
Sans équivalents en français :
Să creşti mare! [Grandis !] (à un enfant, par exemple quand celui-ci remercie)
Să vă crească mare băiatul! [Que votre fils grandisse !] (à la naissance d’un enfant du destinataire)
Să vă fie de bine! [Que ça vous fasse du bien !] (à la fin d’un repas ou d’un soin médical)

de succès

À tes nouveaux succès ! La mai mare! [À plus grand !]
Bonne chance ! (Mult) noroc! ou Noroc bun! ou Să fie cu noroc!
Je croise les doigts pour toi ! Îţi ţin pumnii! [Je tiens les poings (serrés) pour toi !]
Je te souhaite beaucoup de succès ! (Mult) succes!
Merde ! Baftă! (fam.)

répliquant à un vœu du destinataire

Merci, à toi de même. Mulţumesc, asemenea / la fel şi ţie.

sommaire forum Babel : roumain contact : András