Guide français-roumain de la communication

3. ATTITUDE PERSONNELLE I.

APPROBATION – DÉSAPPROBATION

APPROUVER

C’est ce que je ferais moi aussi. Aşa aş face şi eu.
C’est ce que tu dois faire. Aşa trebuie să faci.
C’est le mieux. Aşa e cel mai bine.
C’est tout à fait indiqué. E foarte indicat.
C’est une (très) bonne idée. E o idee (foarte) bună.
Ça te serait (bien) utile. Asta ţi-ar fi de folos.
Ça, c’est une idée ! Asta e o idee!
Ce n’est pas une mauvaise idée. Nu e proastă ideea.
J’en ferais autant. Şi eu aş face la fel.
Je ferais comme toi. Şi eu aş face ca tine.
Je vous approuve (totalement). Vă aprob (întru totul).
(Très) bien. (Foarte) bine.
Tu fais (très) bien. (Foarte) bine faci.
Tu n’as pas tort. Nu greşeşti.
Tu ne peux pas faire autrement. Nu poţi face altfel.

DÉSAPPROUVER

C’est de ça que tu as besoin ? Asta îţi trebuie ţie?
C’est une mauvaise idée. Asta e o idee proastă.
Ce n’est pas une bonne idée. Nu e o idee bună.
Je ne vous approuve pas (du tout). Nu vă aprob (deloc).
Moi, je n’irais pas. Eu n-aş merge.
Moi, je n’oserais pas. Eu n-aş îndrăzni.
Moi, je ne m’y risquerais pas. Eu n-aş risca.
Pourquoi tu pars ? De ce pleci?
Si tu attends, tu perdras tout ! Dacă aştepţi, o să pierzi totul.
Tu as tort (de faire ça). Rău faci.
Tu dois absolument partir ? Trebuie neapărat să pleci?
Tu fais ça ? ! Faci aşa ceva?!
Tu fais une (grosse) bêtise / connerie. Faci o (mare) prostie / tâmpenie (fam.).
Tu fais une (grosse) erreur. Faci o (mare) greşeală.
Tu fais une folie ! Faci o nebunie!
Tu n’as rien de mieux à faire ? ! N-ai altceva mai bun de făcut?
Tu ne devrais pas. N-ar trebui.
Tu ne vas pas conduire un camion, quand même ! Doar n-o să conduci un camion!
Tu veux partir ? ! Vrei să pleci?!

ATTITUDE

ACCEPTER UNE ATTITUDE

C’est excusable. E scuzabil.
Ça se comprend. E de înţeles.
Comme je te comprends ! Ce bine te înţeleg!
Il y a de quoi. (réplique à, par exemple « Je suis furieux ! ») Ai şi de ce.
Je comprends (très bien) ça. Înţeleg (foarte bine) asta.
Je sais ce que c’est. Ştiu cum e.
Je te comprends (très bien / parfaitement). Te înţeleg (foarte bine / perfect).
Je te donne raison. Îţi dau dreptate.
Tu as (parfaitement) raison. Ai (perfectă) dreptate.

REJETER UNE ATTITUDE

Il n’y a pas de quoi. (réplique à, par exemple « Je suis furieux ! ») N-ai de ce.
Je ne te comprends pas. Nu te înţeleg.
Je ne te donne pas raison. Nu-ţi dau dreptate.
Tu n’as pas (du tout) raison. N-ai (deloc) dreptate.

CAPACITÉ – INCAPACITÉ

DIRE QU’ON EST CAPABLE

C’est (très) facile pour moi. (Asta) e (foarte) uşor pentru mine.
Ce n’est pas (du tout) difficile pour moi. (Asta) nu e (deloc) greu pentru mine.
Je me sens capable faire ça. Mă simt în stare / capabil(ă) să fac asta.
Je peux soulever ça. Pot să ridic asta.
Je suis capable de faire ça. Sunt în stare / capabil(ă) să fac asta.

DIRE QU’ON EST INCAPABLE

en général

Ça me dépasse. Asta mă depăşeşte.
Ce n’est pas (très) facile pour moi. (Asta) nu e prea uşor pentru mine.
J’ai beaucoup de mal à monter. Mi-e tare greu să urc.
J’ai du mal à monter. Mi-e greu să urc.
Je n’en ai pas la possibilité. N-am posibilitatea.
Je ne me sens pas capable de résoudre ce problème. Nu mă simt în stare să rezolv problema asta.
Je ne peux pas faire face à cette tâche. Nu pot face faţă acestei sarcini.
Je ne peux pas soulever ça. Nu pot să ridic asta.
Je ne suis pas capable de résoudre ce problème. Nu sunt în stare să rezolv problema asta.
Je peux aller me rhabiller. Sunt slab(ă). (fam.) [Je suis faible.]

à cause d’un facteur externe

Ça ne dépend pas de moi. (Asta) nu depinde de mine.
J’ai les mains liées. Sunt legat(ă) de mâini şi de picioare. [J’ai les mains et les jambes liées.]
Je n’ai pas le droit de le faire. N-am voie s-[i]o fac.
Si ça (ne) dépendait (que) de moi... Dacă ar depinde numai de mine...

DÉSIR – ABSENCE DE DÉSIR

DEMANDER AU DESTINATAIRE CE QU'IL DÉSIRE OU S’IL DÉSIRE QUELQUE CHOSE

Ça te ferait plaisir d'aller en Roumanie ? Ţi-ar face plăcere să mergi în România?
De quoi as-tu besoin ? De ce ai nevoie?
Qu'est-ce que tu aimerais ? Ce ţi-ar plăcea?
Qu'est-ce que tu choisis ? Ce alegi?
Qu'est-ce que tu préfères ? Ce preferi?
Qu'est-ce que tu veux ? Ce vrei? (irrité, impoli en roumain); Ce doreşti? (suffisamment aimable)
Qu'est-ce qui te ferait envie ? De ce ai avea poftă?
Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Ce ţi-ar face plăcere?
Tu aimerais rester avec nous ? Ţi-ar plăcea să rămâi cu noi?
Tu as besoin de la voiture ? Ai nevoie de maşină?
Tu veux voyager avec moi ? Vrei să călătoreşti cu mine?

EXPRIMER UN DÉSIR

Ça m'arrangerait de recevoir un prix. Mi-ar conveni să primesc un premiu.
Ça serait super d'aller à la mer ! Ar fi foarte fain să mergem la mare! (fam.)
Ce serait (très) bien de jouer le match de nuit. Ar fi (foarte) bine să jucăm meciul noaptea.
Il me faut (absolument) ce livre. Îmi trebuie (neapărat) cartea asta.
Il vaudrait mieux que je voie la maison avant de l'acheter. Ar fi mai bine să văd casa înainte de a o cumpăra.
J'ai besoin de me reposer / de repos. Am nevoie să mă odihnesc / de odihnă.
J'ai envie de me promener / d'une promenade. Am poftă să mă plimb / de o plimbare.
J'aimerais (beaucoup) danser. Mi-ar plăcea (foarte mult) să dansez?
Je serais heureux(se) de rencontrer Lucie ! Aş fi fericit(ă) să mă întâlnesc cu Lucie!
Je serais ravi(e) de te voir ! Aş fi încântat(ă) să te văd!
Je serais (très) content(e) de sortir avec Petre. M-aş bucura (foarte mult) să ies cu Petre.
Je tiens (absolument / beaucoup) à partir maintenant. Ţin (neapărat / foarte mult) să plec acum.
Je voudrais (bien) écouter ce disque. Aş vrea să ascult discul ăsta.
Oh ! Si j'avais une voiture ! O! De-aş avea maşină!
Oh ! Si je pouvais voler ! O! Dacă aş putea să zbor!
Pourvu que le train arrive à l'heure ! Numai să sosească la timp trenul!
Si je pouvais, je partirais maintenant. Dacă aş putea, aş pleca acum.
Si seulement il faisait beau ! Numai de-ar fi vreme bună!
Vivement les vacances! De-ar fi odată vacanţă! ou Să vină odată vacanţa!

EXPRIMER L'ABSENCE DE DÉSIR

Ça ne me ferait pas plaisir de voyager en car. Nu mi-ar face plăcere să călătoresc cu autocarul.
Ça ne me servirait à rien de collaborer avec Jules. Nu mi-ar folosi la nimic să colaborez cu Jules.
Ce ne serait pas bien que Jean nous trouve ici. N-ar fi bine să ne găsească aici Jean.
Il ne (me) manquerait plus que ça ! Asta (mi-)ar mai lipsi!
Je n'ai pas besoin de recevoir des cadeaux / de cadeaux. N-am nevoie să primesc cadouri / de cadouri.
Je n'ai pas (du tout) envie de sortir par ce temps. N-am (deloc) chef să ies pe vremea asta.
Je n'ai pas le cœur à danser. Nu mă trage inima să dansez.
Je n'aurais que faire de ce vase. N-aş avea ce face cu vaza asta.
Je n'aimerais pas (du tout) voir Bogdan ici. Nu mi-ar plăcea (deloc) să-l văd pe Bogdan aici.
Je ne serais pas content(e) de partir avec Albu. Nu m-aş bucura să plec cu Albu.
Je ne tiens pas (du tout) à participer à cette réunion. Nu ţin (deloc) să particip la şedinţa asta.
Je ne voudrais pas offenser Paul. N-aş vrea să-l jignesc pe Paul.
Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Numai să nu plouă!

ÉVALUATION

DEMANDER D'ÉVALUER

Comment il est, ce film ? Cum e filmul ăsta?
Comment tu trouves ma voiture ? Cum îţi place maşina mea?
Elle te plaît, ma moto ? Îţi place motocicleta mea?
Qu'est-ce que tu penses de cette pièce ? Ce crezi despre piesa asta?

ÉVALUER

négativement

Ça, (c'est) une maison ? ! Asta-i casă?!
Ce n'est pas ce que ça devrait être. Nu e cum ar trebui să fie.
C'est une horreur ! E de groază! (fam.)
Ce film est au-dessous de tout. Filmul ăsta e sub orice critică. [... est au-dessous de toute critique.]
Ce tableau est bon à jeter (à la poubelle). Tabloul ăsta e bun de aruncat (la gunoi).
J'attendais mieux de cette équipe. Mă aşteptam la mai mult de la echipa asta.
Je ne la trouve pas (très) bonne, cette pièce. Nu mi se pare (prea) bună piesa asta.
Je suis (très) déçu(e) par ce spectacle. Sunt (foarte) dezamăgit(ă) de spectacolul ăsta.
Ce résultat laisse (beaucoup) à désirer. Rezultatul ăsta lasă (mult) de dorit.
Son discours m'a (beaucoup) déçu(e). Discursul său m-a dezamăgit (foarte tare).
Cette sculpture ne vaut rien. Sculptura asta nu are nicio valoare.
Ce bâtiment n'a rien d'extraordinaire. Clădirea asta nu are nimic extraordinar.
Leur maison n'a rien de particulier. Casa lor nu e ceva deosebit.
Ton vélo n'est pas fameux. Bicicleta ta nu-i (prea) grozavă. (fam.)
Ce tableau n'est pas (tellement) beau. Tabloul ăsta nu e (aşa de) frumos.
Ce manteau n'est pas très joli. Mantoul ăsta nu e prea frumos.
Ta robe n'est pas vraiment réussie. Rochia ta nu e chiar reuşită.
Notre maison n'est rien à côté de celle des Negru. Casa noastră nu e nimic pe lângă cea a familiei Negru.
Ce meuble ne vaut pas grand-chose. Mobila asta nu face prea mult.
Ce tabouret ne vaut pas un sou. Taburetul ăsta nu face nicio para chioară. [... ne vaut pas un sou borgne.]
Son travail ne vaut rien. Lucrarea sa nu e bună de nimic.
Quelle horreur ! Ce grozăvie! (fam.)

d'une façon neutre

C'est comme ci, comme ça. E aşa şi aşa.
Ça a du bon. Are şi părţi bune.

positivement

Ta voiture a de l'allure. Maşina ta arată bine.
C'est pas mal (du tout). (fam.) Nu-i rău (rea) (deloc).
C'est un timbre de (grande) valeur. E un timbru de (mare) valoare.
Cette équipe dépasse (de beaucoup) l'autre. Echipa asta e (cu mult) deasupra celeilalte.
Ce camping est comme il faut. Campingul ăsta e cum trebuie.
J'apprécie (beaucoup) ce résultat. Apreciez (foarte mult) rezultatul ăsta.
Rien ne vaut une Logan. Nimic nu face cât un Logan.

FAISABILITÉ – INFAISABILITÉ

DIRE QUE QUELQUE CHOSE EST FAISABLE

C’est réalisable. (Aceasta) e realizabil.
Il est possible de continuer. E posibil să se continue.
Il n’est pas impossible de continuer. Nu e impobil să se continue.
Il y a la possibilité de réduire les dépenses. Există posibilitatea să se reducă cheltuielile.
On peut continuer. Se poate continua.

DIRE QUE QUELQUE CHOSE EST INFAISABLE

C’est irréalisable. (Aceasta) e irealizabil
C’est voué à l’échec. (Aceasta) e sortit eşecului.
Ce n’est pas réalisable. (Aceasta) nu e realizabil.
Il est impossible de réparer cette voiture. E imposibil să se repare maşina asta.
Il n’est pas possible de réparer cette voiture. Nu e posibil să se repare maşina asta.
On ne peut pas réparer cette voiture. Nu se poate repara maşina asta.

INDIFFÉRENCE

en général

Après moi, le déluge ! După mine potopul!
C’est égal. E totuna.
C’est le dernier de mes soucis ! Asta să-mi fie toată grija!
Ça m’est (bien) égal. Mi-e (absolut) totuna.
Ça me laisse froid. Asta mă lasă rece.
Ça n’a pas d’importance (pour moi). Asta nu are importanţă (pentru mine).
Ça ne compte pas (pour moi). Asta nu contează (pentru mine).
Je m’en fais pas. Nu-mi fac eu griji / probleme.
Je m’en fous ! Nu mă sinchisesc eu de asta! (fam.) – Mă doare-n cot / spate! (fam.) J’en ai mal au coude / au dos ! – Nici capul nu mă doare! (fam.) [Je n’en ai même pas mal à la tête !] – De aia nu mai pot eu! (fam., iron.) [C’est de ça que je n’en peux plus !]
Je m’en moque ! Nu-mi pasă (de asta)!
Je ne me fais pas de souci. Nu-mi fac eu griji / probleme.
Je ne me soucie de rien. Nu-mi pasă de nimic.
Je ne suis pas curieux(se) (de le savoir). Nu sunt curios(curioasă) (să ştiu).
Peu m’importe ! Puţin îmi pasă!
Pour ma part, il peut faire ce qu’il veut. Din partea mea, poate să facă ce vrea.
Que m’importe ? Ce importanţă are (asta) pentru mine? – Ce contează (asta) pentru mine?
Tant pis ! Atâta necaz / rău să fie! [Qu’il n’y ait qu’autant de mal!] – Atâta pagubă! [Autant de dégât!] – Nicio pagubă! [Aucun dégât!] ] – Mare pagubă! (iron.) [Grand dégât!] – Pagubă-n ciuperci! (fam.) [Dégât dans les champignons !]

à l’égard de ce que le destinataire dit

Tu peux toujours parler ! Poţi să tot vorbeşti!

à l’égard de ce que le destinataire fait

Comme tu veux. Cum vrei.
Fais ce que bon te semble. Fă ce-ţi place.
Fais ce que tu veux. Fă ce vrei.
Fais comme bon te semble. Fă cum îţi place.
Fais comme tu veux. Fă cum vrei.
Grand bien te fasse ! (iron.) Să-ţi fie de bine! (iron.) (Sans ironie, c’est une réplique au remerciement pour un repas ou pour un service médical)
Je te souhaite bien du plaisir ! (iron.) (Îţi doresc) distracţie plăcută! (iron.)
Libre à toi de partir ! N-ai decât să pleci!

à l’égard d’un désagrément

J’en ai vu d’autres. Am trecut eu prin / văzut eu altele şi mai şi.

INTENTION – ABSENCE D’INTENTION

DIRE QU’ON A TELLE INTENTION

J’ai l’intention de partir. Am intenţia să plec.
Je cherche à y aller avec lui. Caut să merg cu el.
Je me propose de construire une maison. Îmi propun să construiesc o casă.
Je pense partir. Mă gândesc să plec. – Am de gând să ...
Je tiens à partir. Ţin să plec.
Je veux (absolument) partir. Vreau (neapărat) să plec.
(Moi,) je partirai. (Eu) voi pleca. – (Eu) am / o să plec.
Mon ambition est de gagner. Ambiţia mea este să câştig.
Mon but est de partir. Scopul meu este să plec.

DIRE QU’ON N’A PAS TELLE INTENTION

Je n’ai pas (du tout) l’intention de partir. N-am (deloc) intenţia să plec.
Je n’irai pas jusqu’à lui faire du tort. Nu merg până acolo încât să-i fac rău.
Je ne cherche pas à lui faire du tort. Nu caut să-i fac rău.
Je ne pense pas (du tout) partir. Nu mă gândesc (deloc) să plec. – N-am (deloc) de gând să ...
Je ne tiens pas à partir. Nu ţin să plec.
Je ne veux pas y aller. Nu vreau să merg acolo.
Je refuse d’y aller. Refuz să merg acolo.
Loin de moi la pensée de le vexer ! Departe de mine gândul să-l jignesc!
(Moi,) je ne partirai pas. (Eu) nu voi pleca. – (Eu) n-am / n-o să plec.

sommaire forum Babel : roumain contact : András