Guide français-roumain de la communication

3. ATTITUDE PERSONNELLE II.

INTÉRÊT – ABSENCE D'INTÉRÊT

EXPRIMER L'INTÉRÊT

C'est passionnant de skier ! E pasionant să schiezi!
C'est (très) important pour moi de m'amuser. E (foarte) important pentru mine să mă distrez.
C'est (très) intéressant de lire. E (foarte) interesant să citeşti.
Ça m'intéresse (beaucoup) de communiquer. Mă interesează (mult) să comunic.
Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de réussir. Înainte de toate mă interesează să reuşesc.
Ce qui me préoccupe, c'est ma santé. Mă preocupă sănătatea mea.
L'informatique est ma passion ! Informatica e pasiunea mea!
Je ne pense qu'à m'amuser. Numai la distracţie mă gândesc.
Je suis avec (beaucoup d') intérêt le cours des événements. Urmăresc cu (mult) interes cursul evenimentelor.
Je suis (très) curieux(se) de voir ce spectacle. Sunt (foarte) curios(curioasă) să văd spectacolul ăsta.
Je trouve (très) intéressant le ski nautique. Mi se pare (foarte) interesant schiul nautic.
Le football m'attire beaucoup. Mă atrage mult fotbalul.
La musique rock m'intéresse (beaucoup). Mă interesează (mult) muzica rock.
Ma passion, c'est le théâtre. Pasiunea mea e teatrul.

EXPRIMER L'ABSENCE D'INTÉRÊT

C'est sans intérêt de travailler ici. E neinteresant să lucrezi aici.
Ça ne m'intéresse pas (du tout) de regarder la télé. Nu mă interesează (deloc) să mă uit la televizor.
Ce n'est pas (du tout) intéressant de jouer aux cartes. Nu e (deloc) interesant să joci cărţi.
Je ne trouve pas (très) intéressant de jouer au football. Nu mi se pare (prea) interesant să joc fotbal.
Je trouve sans (aucun) intérêt de jouer au handball. Mi se pare (absolut) neinteresant să joc handbal.
Ce que tu fais n'a aucune importance pour moi. N-are nicio importanţă pentru mine ce faci.
Ce travail ne m'attire pas (beaucoup). Nu mă (prea) atrage munca asta.
Son discours ne présente aucun intérêt. Discursul său nu prezintă niciun interes.

LOUANGE

LOUER LE DESTINATAIRE

Bravo ! Bravo!
C’est louable. Asta e lăudabil.
C’est tout à ton honneur. Asta îţi face cinste.
Chapeau bas ! Jos pălăria!
Ce que vous avez réalisé est (tout à fait) admirable ! Ceea ce aţi realizat merită toată admiraţia!
J’admire ce que vous avez réalisé. Admir ce aţi realizat.
J’ai beaucoup d’admiration pour ce que vous avez réalisé ! Am multă admiraţie pentru ce aţi realizat!
Je te félicite! Te felicit!
Permettez-moi de vous féliciter. Daţi-mi voie să vă felicit.
Toutes mes félicitations ! Sincere felicitări!
Tu as de quoi être content(e). Ai de ce să fii mulţumit(ă).
Tu mérites une récompense. Meriţi o recompensă.
Tu peux être fier(fière) de toi. Ai de ce să fii mândru(mândră).
Tu te débrouilles (très) bien. Te descurci (foarte) bine.

RÉPLIQUER À UNE LOUANGE

Ce n’est pas grand-chose. Nu-i mare lucru. – Nu-i cine ştie ce. (fam.) [Ce n’est pas qui sait quoi.] – Nu-i mare brânză. (fam.) [Ce n’est pas un gros fromage.]
J’aurais pu mieux faire. Se putea şi mai bine.
Je n’ai aucun mérite. N-am niciun merit.
N’importe qui peut faire ça. Oricine ar fi putut face asta.
Tu es gentil(le). Eşti drăguţ(ă).
Tu exagères. Exagerezi.

NÉCESSITÉ – ABSENCE DE NÉCESSITÉ

DIRE QUE QUELQUE CHOSE EST NÉCESSAIRE

en général

C’est (absolument) nécessaire. E (neapărat) necesar.
C’est indispensable. Este indispensabil.
C’est inévitable. Este inevitabil.
C’est le moment de commencer. E momentul să se înceapă.
C’est urgent ! E urgent!
Il est grand temps de commencer. E timpul să se înceapă.
Il faudrait partir. Ar trebui să plecăm.
L’affaire est (très) urgente. Treaba e (foarte) urgentă.
Le moment est venu de faire quelque chose. A venit momentul să se facă ceva.
On ne peut pas s’en passer. Nu ne putem lipsi de asta.

pour le locuteur

C’est le moment que je commence. E momentul să încep.
Il est grand temps que je commence. E timpul să încep.
Il me faut (absolument) de l’argent. Îmi trebuie (neapărat) nişte bani.
J’ai (grand) besoin d’une voiture. Am (mare) nevoie de o maşină.
Je devrais commencer. Ar trebui să încep.
Je ne peux pas me passer de cette voiture. Nu mă pot lipsi de maşina asta.
Le moment est venu que je fasse quelque chose. A venit momentul să fac ceva.

DIRE QUE QUELQUE CHOSE N’EST PAS NÉCESSAIRE

en général

Ce n’est pas (absolument) nécessaire. Nu e (neapărat) necesar.
Ce n’est pas indispensable. Nu este indispensabil.
Ce n’est pas inévitable. Nu este inevitabil.
Ce n’est pas urgent. Nu e urgent.
On n’en a pas (absolument) besoin. Nu e (neapărat) nevoie de asta.
On peut éviter ça. Se poate evita.
On peut s’en passer. Ne putem lipsi de asta.

pour le locuteur

Je n’ai pas besoin de voiture. N-am nevoie de maşină.
Je peux me passer de la voiture. Mă pot lipsi de maşină.

OBLIGATION – ABSENCE D’OBLIGATION

DIRE QUE QUELQUE CHOSE EST OBLIGATOIRE

en général

C’est la loi ! Asta e lege!
C’est obligatoire. (Asta) e obligatoriu.
Ça doit se faire. (Asta) trebuie făcut.
Ce n’est pas possible autrement. Nu se poate altfel.
Il faut (absolument) partir. Trebuie să se plece (neapărat).
Il faut bien. Trebuie.
Il faut ce qu’il faut. Dacă trebuie, trebuie.
La loi, c’est la loi ! Legea e lege!
Qu’on le veuille ou non, on le fera. Vrând, nevrând, se va face. – De voie, de nevoie, se va ...

pour le locuteur

C’est à moi qu’il revient de le faire. Mie îmi revine s-o fac.
C’est moi qui suis chargé(e) de prendre les appels. Eu am sarcina să răspund la telefon.
C’est mon devoir de prendre les appels. E datoria mea să răspund la telefon.
C’est mon obligation de prendre les appels. E obligaţia mea să răspund la telefon.
J’ai la cour à balayer. Am de măturat curtea.
Je dois balayer la cour. Trebuie să mătur curtea.
Je me sens obligé(e) de le faire. Mă simt obligat(ă) s-o fac.
Je suis forcé(e) à partir. Sunt nevoit(ă) să plec.
Je suis obligé(e) de le faire. Sunt obligat(ă) s-o fac.
Le devoir m’appelle. Mă cheamă datoria.
On m’a demandé de faire ça. Mi s-a cerut să fac asta.
On m’a dit de faire ça. Mi s-a spus
On m’a donné l’ordre de faire ça. Mi s-a dat ordin
On m’a ordonné de faire ça. Mi s-a ordonat
Que je le veuille ou non, je le ferai. Vreau, nu vreau, am s-o fac. – De voie, de nevoie, am să ... – Vrând, nevrând, am să ...

pour le destinataire

C’est à vous qu’il revient de le faire. Dumneavoastră vă revine s-o faceţi.
C’est votre devoir d’y aller. E datoria dumneavoastră să mergeţi.
C’est votre obligation d’y aller. E obligaţia dumneavoastră să mergeţi.
Que tu le veuilles ou non, tu le feras ! Vrei, nu vrei, ai s-o faci! – De voie, de nevoie, ai să ...! – Vrând, nevrând, ai să ...!
Tu as la cour à balayer. Ai de măturat curtea.
Tu dois balayer la cour. Trebuie să mături curtea.
Tu es obligé(e) de le faire. Eşti obligat(ă) s-o faci.

DIRE QUE QUELQUE CHOSE N’EST PAS OBLIGATOIRE

en général

C’est facultatif. (Aceasta) e facultativ.
Ce n’est pas obligatoire. (Asta) nu e obligatoriu.
La contribution est bénévole. Contribuţia e benevolă.
Il ne faut pas faire ça (à tout prix). Nu trebuie să se facă asta (cu orice preţ).

pour le locuteur

Ce n’est pas à moi qu’il revient de le faire. Nu mie îmi revine s-o fac.
Ce n’est pas moi qui dois faire ça. Nu eu trebuie să fac asta.
Je n’ai aucune obligation. N-am nicio obligaţie.
Je n’ai pas l’obligation de le faire. N-am obligaţia s-o fac.
Je n’ai pas le devoir de le faire. N-am datoria s-o fac.
Je ne dois pas faire ça (à tout prix). Nu trebuie să fac asta (cu orice preţ).
Je ne suis pas obligé(e) de le faire. Nu sunt obligat(ă) s-o fac.

pour le destinataire

Ce n’est pas toi qui dois faire ça. Nu tu trebuie să faci asta.
Tu es libre de ne pas le faire. Eşti liber(ă) să n-o faci.
Tu n’as aucune obligation. N-ai nicio obligaţie.
Tu n’as pas l’obligation de faire cela. N-ai obligaţia să faci aceasta.
Tu n’as pas le devoir de le faire. N-ai datoria s-o faci.
Tu n’es pas obligé(e) de le faire. Nu eşti obligat(ă) s-o faci.
Tu ne dois pas faire ça (à tout prix). Nu trebuie să faci asta (cu orice preţ).

OPINION

DEMANDER UNE OPINION

Donnez votre avis. Daţi-vă (şi dumneavoastră) cu părerea.
Je voudrais (vous demander) votre avis. Aş vrea să vă cer părerea.
Qu’est-ce que vous en pensez ? Ce credeţi (despre asta)?
Qu’est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Ce spuneţi / ziceţi despre asta?
Quelle est votre avis ? Ce părere aveţi?
Quelle est votre position ? Care este poziţia dumneavoastră?

DIRE QU’ON N’A PAS D’OPINION

Je n’ai pas d’avis. N-am nici o părere.
Je n’ai rien à dire. N-am nimic de spus.
Je ne peux pas me prononcer. Nu pot să mă pronunţ.
Je ne sais pas quoi (vous) dire. Nu ştiu ce să (vă) spun.

REFUSER DE DIRE SON OPINION

Je ne me prononce pas. Nu mă pronunţ.
Je préfère me taire. Mai bine tac.
Sans commentaire. Fără comentarii.

DIRE SON OPINION

À mon avis, ... După părerea mea, ...
À mon humble avis, ... După umila mea părere, ...
À mon point de vue, ... Din punctul meu de vedere, ...
Je considère que ... Consider că ...
Je pense que ... Cred că ...
Moi, je suis d’avis que ... Eu sunt de părere că ...
Mon avis, c’est que ... Părerea mea este că ...
Selon moi, ... După mine, ...

ACCEPTER UNE OPINION

Bien sûr. Sigur.
C’est aussi mon avis. Asta este şi părerea mea.
C’est bien ce que je dis. Aşa zic şi eu.
C’est ça. Aşa este.
C’est ce que je crois moi aussi. Aşa cred şi eu.
C’est ce que je pense moi aussi. Aşa mă gândesc şi eu.
C’est ce que je voulais dire. Asta voiam să spun şi eu.
C’est juste. Just.
Comme vous dites. Aşa cum spuneţi.
En effet. Într-adevăr.
Exactement. Exact.
Il n’y a aucun doute ! Nu încape nicio îndoială!
Je le pense aussi. Şi eu cred la fel.
Je partage (tout à fait) votre opinion. Împărtăşesc (întru totul) părerea dumneavoastră.
Je pense comme vous. Gândesc la fel ca dumneavoastră
Je souscris à ce que vous dites. Subscriu la ceea ce spuneţi.
Je suis (parfaitement) d’accord avec vous. Sunt (perfect) de acord cu dumneavoastră
Je suis cet avis. Sunt de aceeaşi părere.
Je vous donne raison. Vă dau dreptate.
Sans aucun doute. Fără nici o îndoială.
Vous avez (partaitement) raison. Aveţi (perfectă) dreptate.

REJETER UNE OPINION

C’est discutable. (Asta) e discutabil.
J’ai un (tout) autre avis (que vous). Am (cu totul) altă părere (decât dumneavoastră).
J’en doute. Mă îndoiesc (de aceasta).
Je n’en suis pas convaincu(e) Nu sunt convins(ă) (de asta).
Je ne partage pas (du tout) votre opinion. Nu împărtăşesc (deloc) părerea dumneavoastră.
Je ne suis pas d’accord (avec vous). Nu sunt de acord (cu dumneavoastră).
Je ne suis pas de votre avis. Nu sunt de aceeaşi părere (cu dumneavoastră).
Je ne vois pas les choses de cette façon. Eu nu văd lucrurile în felul acesta.
Moi, je ne le pense pas. Eu nu cred asta.
Permettez-moi de vous contredire. Daţi-mi voie să vă contrazic.

PLAISIR – DÉPLAISIR

DEMANDER AU DESTINATAIRE SI QUELQUE CHOSE LUI PLAÎT

Alors, ce film ? Ei, ce zici de filmul ăsta?
Comment tu trouves ma nouvelle robe ? Cum ţi se pare rochia mea nouă?
Tu aimes ce plat ? Îţi place mâncarea asta?
Tu préfères jouer au tennis ou aller au cinéma ? Preferi să joci tenis sau să mergi la film ?

DIRE QUE QUELQUE CHOSE NOUS PLAÎT

moyennement

Ça ne me déplaît pas de me promener. Nu-mi displace să mă plimb.
Ce blouson est à mon goût. Jacheta asta e pe gustul meu.
Elle me plaît (assez), ta blouse. Îmi place (destul de mult) bluza ta.
Je ne déteste pas ce restaurant. Nu-mi displace restaurantul ăsta.
J'aime (bien) le théâtre. Îmi place teatrul.
J'aime mieux m'amuser. Îmi place mai mult să mă distrez.
Je préfère voyager (plutôt que de rester chez moi). Prefer să călătoresc (decât să rămân acasă).
La voiture de Ion me plaît davantage. Îmi place mai mult maşina lui Ion.

beaucoup

J'aime danser à la folie ! Îmi place la nebunie să dansez!
J'aime beaucoup la musique. Îmi place mult muzica.
J'aime le football plus que tout. Fotbalul îmi place mai mult decât orice.
La musique, j'en raffole! Mă dau în vânt după muzică! (fam.)

DIRE QUE QUELQUE CHOSE NOUS DÉPLAÎT

moyennement

Je n'aime pas (beaucoup) travailler. Nu-mi (prea) place să lucrez.
Cette musique, je n'en raffole pas. Nu mă dau în vânt după muzica asta. (fam.)
Leur attitude me déplaît. Îmi displace atitudinea lor.
Ce manteau n'est pas à mon goût. Paltonul ăsta nu e pe gustul meu.

beaucoup

Je déteste le jus de tomate! Nu pot să sufăr sosul de roşii!
Je n'aime pas (du tout) l'anglais. Nu-mi place (deloc) engleza.
Je ne veux (même) pas entendre parler de musique disco! (Nici) nu vreau să aud de muzica disco!
Il me rend malade, ce film! Filmul ăsta mă îmbolnăveşte!

sommaire forum Babel : roumain contact : András