Guide français-roumain de la communication

5. INFLUENCE SUR L’ACTION DU DESTINATAIRE

AIDE

DEMANDER DE L’AIDE

Au secours! Ajutor!
Pouvez-vous me donner un coup de main, s’il vous plaît? Puteţi să-mi daţi o mână de ajutor, vă rog?
Pouvez-vous me rendre (un petit) service? Puteţi să-mi faceţi un (mic) serviciu?
Voulez-vous m’aider, s’il vous plaît à monter ma valise dans le train? Mă ajutaţi, vă rog, să urc valiza în tren?

ACCEPTER UNE DEMANDE D’AIDE

Mais bien sûr que je vous aide! Sigur că vă ajut!

OFFRIR DE L’AIDE

Avez-vous besoin d’aide? Aveţi nevoie de ajutor?
En quoi je peux vous aider? Cu ce vă pot ajuta?
Je peux vous donner un coup de main? Pot să vă dau o mână de ajutor?
Qu’est-ce que je peux faire pour vous? Ce pot să fac pentru dumneavoastră?

AVERTIR

Attends-toi à un sermon! Aşteaptă-te la o predică!
Attention ! Atenţie!
Fais attention ! Fii atent!
Il est bon que tu le saches : c’est dangereux. E bine să ştii: e periculos.
Il faut t’attendre à un échec. Trebuie să te aştepţi la un eşec.
Il vaut mieux que tu le saches : la porte ne ferme pas bien. E mai bine să ştii: uşa nu se închide bine.
J’attire votre attention sur un grand danger. Vă atrag atenţia asupra unui mare pericol.
Je dois vous avertir que la porte ne ferme pas bien. Trebuie să vă atrag atenţia că uşa nu se închide bine.
Je t’avertis que la porte ne ferme pas bien! Îţi atrag atenţia că uşa nu se închide bine. – Te previn că ...
La porte ne ferme pas bien ! Je t’aurai averti(e) ! Uşa nu se închide bine! Să nu zici că nu ţi-am spus!
Ne tombe pas dans le piège! Să nu cazi în capcană!
Ne tombe surtout pas dans le piège! Nu cumva să cazi în capcană!
Ne t’étonne pas si tu tombes! Nu te mira dacă o să cazi! – Să nu te miri dacă ...!
Réfléchis bien avant de partir! Gândeşte-te bine înainte de a pleca!
Tu peux t’attendre à un orage. Te poţi aştepta la o furtună.
Tu vas rater ton train! O să pierzi trenul!

CONSEIL

DEMANDER CONSEIL

Comment je fais pour démarrer ? Cum să fac ca să pornesc maşina?
Je suis enrhumé(e). Qu'est-ce que je devrais faire ? Sunt răcit(ă). Ce ar trebui să fac?
J'ai perdu mon passeport. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Mi-am pierdut paşaportul. Ce aş putea face?
Lucia m'a quitté. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Lucia m-a lăsat. Ce ai face în locul meu?
Je ne trouve pas de travail. Qu'est-ce que tu me conseilles (de faire) ? Nu găsesc de lucru. Ce mă sfătuieşti (să fac)?

CONSEILLER

Je te conseille de prendre une assurance. Te sfătuiesc să-ţi faci o asigurare.
Moi, à ta place, je partirais aujourd'hui. Eu, în locul tău, aş pleca astăzi.
Pourquoi tu ne parles pas de ça au directeur ? De ce nu vorbeşti despre asta cu directorul?
Si j'étais à ta place, je prendrais l'avion. Dacă aş fi în locul tău, aş merge cu avionul.
Si tu faisais un rapport ? Ce-ar fi să faci un raport?
Tu devrais prendre un taxi. Ar trebui să iei un taxi.
Tu pourrais écouter ton père. Ai putea să-l asculţi pe taică-tău.

ACCEPTER UN CONSEIL

Ah tiens ! C'est une bonne idée ! A! Bună idee!
C'est ce que je vais faire. Aşa o să fac.
D'accord. De acord.
Pourquoi pas ? De ce nu?

DEMANDE

DEMANDER

Auriez-vous un stylo à me prêter? Aveţi (cumva) să-mi împrumutaţi un stilou?
Donnez-moi un stylo, s’il vous plaît. Daţi-mi un stilou, vă rog.
Il me faudrait de l’argent. Mi-ar trebui nişte bani.
J’aurais besoin d’argent. Aş avea nevoie de nişte bani.
Je voudrais réserver une place ... Aş vrea să rezerv un loc ...
Je voudrais vous demander quelque chose. Aş vrea să vă cer / rog ceva.
Je voudrais vous demander une (petite) faveur. Aş avea o rugăminte.
Je vous en prie, faites ça pour moi. Vă rog (frumos), faceţi asta pentru mine.
Je vous prie de m’attendre un instant. Vă rog să mă aşteptaţi o clipă.
Je vous serais reconnaissant(e) de parler pour moi. V-aş fi recunoscător (recunoscătoare) dacă aţi vorbi pentru mine.
Pouvez-vous me prêter votre stylo? Puteţi să-mi împrumutaţi stiloul dumneavoastră?
Seriez-vous gentil(le) de me renseigner? Sunteţi amabil(ă) să-mi daţi o informaţie?
Un stylo, s’il vous plaît. Un stilou, vă rog.
Si vous pouvez, parlez à Petre. Dacă puteţi, vorbiţi cu Petre.
Soyez gentil(le), ... Fiţi amabil(ă), ...

ACCEPTER UNE DEMANDE

À votre service. Vă stau la dispoziţie.
Avec (grand) plaisir. Cu (multă) plăcere.
D’accord. Bine. ou De acord.
Mais comment donc ! Cum să nu!
Mais naturellement. Fireşte.
Oui, bien sûr. Da, sigur.
Pas de problème. Nici o problemă.
Tout de suite. Imediat.
Voilà. ou Tenez. Poftim.
Volontiers. Bucuros.

REJETER UNE DEMANDE

Ça tombe mal. Nu prea pot.
Je ne sais pas si c’est possible. Nu ştiu dacă e posibil.
Je ne vois pas comment je pourrais le faire. Nu văd cum aş putea să fac asta.
Je suis désolé(e), mais c’est impossible. Îmi pare rău, dar nu se poate.
Ne m’en veuillez pas, mais je ne peux pas. Nu vă supăraţi, dar nu pot.

INTERDICTION

INTERDIRE

Arrête de bavarder ! Termină (odată) cu pălăvrăgeala!
C'est (absolument) interdit de fumer ici ! E (strict) interzis să se fumeze aici!
Ce n'est pas permis de rester ici ! Nu e voie să se stea aici!
Je ne te laisse pas partir ! Nu te las să pleci!
Je ne te permets pas de t'asseoir ! Nu-ţi dau voie să te aşezi!
Je t'interdis de parler comme ça ! Îţi interzic să vorbeşti aşa!
N'essaye pas de prendre ma voiture ! Nu încerca să-mi iei maşina!
Ne ris pas ! Nu râde!
Ne t'endors surtout pas ! Nu cumva să adormi!
Ne pense (surtout) pas à demander ça à Paul ! Nici nu te gândi să-i ceri asta lui Paul!
Pas de cigarettes ! Fără ţigări!
Pas question que tu sortes ce soir ! Nici vorbă să ieşi în seara asta!
Tu n'as pas le droit de t'absenter ! N-ai voie să lipseşti!
Tu ne dépenseras pas cet argent ! N-o să cheltuieşti banii ăştia!
Tu ne bouges pas d'ici ! Nu te mişti de aici!
Veux-tu bien ne pas ouvrir mes lettres ! Vrei să nu-mi (mai) deschizi scrisorile?!

ACCEPTER UNE INTERDICTION

Bon, ça va. Bine, bine.
Je ne parlerai pas / plus si tu ne veux pas. Nu (mai) vorbesc, dacă nu vrei.
Si tu le dis... Dacă spui tu...

REJETER UNE INTERDICTION

Je fais ce que je veux ! Fac ce vreau !
Je fais ce qui me plaît ! Fac ce-mi place !
Mais si ! Ba da !
Mais si, je vais sortir! Ba o să ies!
Quoi ! Je n'ai (même) plus le droit de fumer (maintenant) ? ! Da' ce ! Nu (mai) am voie (nici) să fumez?!
Tu crois que je vais me gêner ! Ba bine că nu !
Tu ne vas pas me dicter ma conduite ! N-o să-mi spui tu ce să nu fac !

INVITATION

INVITER

introduction

Qu’est-ce que vous avez de prévu pour demain soir ? Ce program aveţi mâine seară?
Qu’est-ce que vous faites dimanche ? Ce faceţi duminică?
Vous avez le temps demain ? Aveţi timp mâine?
Vous avez quelque chose de prévu pour samedi ? Aveţi vreun program sâmbătă?
Vous êtes libre vendredi ? Sunteţi liber vineri?

chez soi ou à sortir

Allons (ensemble) au cinéma. Să mergem (împreună) la film.
Ça me ferait plaisir que vous veniez à mon anniversaire. Mi-ar face plăcere dacă aţi veni la ziua mea.
Je fête mon anniversaire. Il faut absolument que vous veniez. Îmi ţin ziua. Trebuie să veniţi neapărat.
J’aimerais bien que vous veniez chez moi. Aş vrea să veniţi la mine.
Je fête mon anniversaire. Je compte sur vous. Îmi ţin ziua. Sper că veniţi şi dumneavoastră.
Je peux vous inviter à mon anniversaire ? Pot să vă invit (la ziua mea)?
Je vous invite à mon anniversaire. Vă invit la ziua mea.
Rendez-moi visite. Faceţi-mi o vizită.
Viens avec moi au cinéma. Vino / Hai cu mine la film!
Vous êtes mon invité(e) au théâtre. Sunteţi invitatul meu(invitata mea) la teatru.

à danser

On danse ? Dansăm?
Tu danses ? Dansezi?
Voulez-vous danser (avec moi) ? Dansaţi, vă rog?

à table

Restez à déjeuner avec moi ! Luaţi prânzul cu mine!
Restez à dîner avec moi ! Luaţi cina cu mine!

ACCEPTER UNE INVITATION

Avec plaisir. Cu plăcere.
C’est gentil à vous de m’inviter. E drăguţ din partea dumneavoastră că mă invitaţi.
J’accepte avec plaisir / volontiers (votre invitation). Accept cu plăcere / bucuros invitaţia (dumneavoastră).
Je ne dis pas non. Nu zic nu.
Je ne peux pas refuser. Nu pot să refuz.
Je ne refuse pas. Nu vă refuz.
Je viendrai avec plaisir. Vin cu plăcere.
Pourquoi pas ? De ce nu?
Volontiers. Bucuros.

REJETER UNE INVITATION

C’est très gentil à vous (de m’inviter), mais ... Sunteţi foarte drăguţ(ă) (că mă invitaţi), dar ...
J’accepterai avec plaisir / volontiers (votre invitation), mais ... Aş accepta cu plăcere / bucuros invitaţia (dv.), dar ...
Je voudrais bien (venir), mais ... Aş vrea (să vin), dar nu sunt liber(ă) (mâine).
Maintenant je ne peux pas (venir). À une autre occasion / Une autre fois, peut-être. Acum nu pot (să vin). Poate altă dată / cu altă ocazie.

OFFRE À BOIRE OU À MANGER

OFFRIR À BOIRE OU À MANGER

Goûtez ce gâteau. Gustaţi prăjitura asta.
Je peux vous servir (du café) ? Pot să vă servesc (cu cafea)?
Qu’est-ce que je peux vous servir ? Cu ce pot să vă servesc?
Servez-vous ! Serveşte-te!
Un peu de gâteau ? Puţin tort?
Voilà du café. (Vous en voulez ?) Poftim cafea. (Doriţi?)
Voulez-vous du café ? Doriţi cafea?

avec insistance

Allez, juste un peu ! Hai, numai un pic!
Tu es sûr(e) que tu n’en veux pas ? Sigur nu doreşti?

ACCEPTER L’OFFRE

Avec plaisir. Cu plăcere.
Ça ne se refuse pas ! Aşa ceva nu se refuză!
Comment pourrais-je refuser ? Cum aş putea să refuz?
Je ne dis pas non. Nu zic nu.
Je ne refuse pas. Nu refuz.
Je veux bien goûter. Numai să gust.
Oui, je veux bien. Da, doresc.
Oui, merci. Da, mulţumesc.
Oui, s’il vous plaît. Da, vă rog.
Volontiers. Bucuros.

REJETER L’OFFRE

Merci, (mais vraiment,) je n’ai plus faim. Mulţumesc, dar (zău că) nu mai pot mânca.
Merci, plus tard, peut-être. Mulţumesc, poate mai târziu.
Non, vraiment, c’est très bon, mais je n’ai plus faim. Nu, zău, este foarte bun, dar nu mai pot mânca.

OFFRIR SES SERVICES

En quoi pourrais-je vous être utile ? Cu ce vă pot fi de folos?
Je peux t’emmener en voiture. Pot să te duc cu maşina.
Je suis à votre service. Vă stau la dispoziţie.
Je vais le faire moi-même. Fac eu asta.
Si vous voulez, je vous emmène en voiture. Dacă vreţi, vă duc cu maşina.
Vous avez besoin d’une voiture ? Aveţi nevoie de maşină?

ORDRE

DONNER UN ORDRE

Il faut que tu partes ! Trebuie să pleci!
Je te demande de parler poliment ! Îţi cer să vorbeşti politicos!
Je veux que tu m'écoutes ! Vreau să mă asculţi!
Tout ce que tu as à faire, c'est de balayer la cour. Tot ce ai de făcut e să mături curtea.
Tu n'oublieras pas de faire les courses. Nu uita să faci cumpărăturile.
Veux-tu (bien) fermer la porte ? Vrei să închizi uşa?

avec dureté

Travaille, je te dis ! Lucrează, dacă-ţi spun!
Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir la fenêtre? Deschide fereastra odată!
Rends-moi mon cahier tout de suite ! Dă-mi înapoi caietul imediat!
Fais la vaisselle, tu (m') entends ? ! Spală vasele, (m-)auzi?!

avec irritation

Tu vas me faire le plaisir de manger ta soupe ! Fă bine şi mănâncă-ţi ciorba! [Fais bien et ... !]

d'une façon menaçante

Lève-toi avant que je me fâche ! Scoală-te până nu mă supăr!
Range ta chambre, sinon tu ne sortiras pas avec tes copains ! Fă-ţi ordine în cameră, că de nu, n-ai să ieşi cu prietenii!

une nouvelle fois, quand le destinataire n'obéit pas

Arrête de râler ! Nu mai comenta!
C'est à toi que je parle ! Cu tine vorbesc!
Fais ce que je t'ai dit ! Fă ce ţi-am spus!
Inutile de discuter ! Ordinul nu se discută! [L’ordre ne se discute pas !]
Pas de protestation ! Nu mai protesta!

ACCEPTER UN ORDRE

d'une façon concessive

Bon, ça va. Bine, bine.
Ce sera comme tu voudras. Fie cum vrei tu.
Eh bien, soit. Fie.
Puisque c'est ça que tu veux... Dacă aşa vrei tu...
S'il le faut... Dacă trebuie...
Si tu insistes... Dacă insişti...
Si tu le dis... Dacă spui tu...
Si tu le veux absolument... Dacă vrei neapărat...
Si tu y tiens absolument... Dacă ţii neapărat...

d'une façon neutre

C'est comme si c'était fait. S-a făcut.
C'est enregistré. S-a marcat. (fam.)
D'accord. Bine.
Entendu. Am înţeles.
J'ai entendu. Am auzit.
Je le ferai. Am s-o fac.
Je n'y manquerai pas. Am s-o fac negreşit.
Tout de suite ! Imediat!

REJETER UN ORDRE

d'une façon atténuée

C'est trop dangereux. E prea periculos.
C'est trop risqué. E prea riscant.
Ne me force pas à y aller ! Nu mă sili să merg acolo!

d'une façon catégorique

Je n'ai pas d'ordres à recevoir de toi ! Nu primesc ordine de la tine!
Je ne veux pas ! Nu vreau!
Moi (, faire la vaisselle) ? ! Eu (să spăl vasele)?!
Pas moi ! Eu nu!

PERMISSION

DEMANDER LA PERMISSION

Avec votre permission, je partirais. Cu voia dumneavoastră, eu aş pleca.
C’est permis de rester ici ? E voie să se stea aici?
Ça ne vous dérange pas si je téléphone ? Nu vă deranjează dacă dau un telefon?
Est-ce que j’ai le droit de faire ça ? Am voie să fac asta?
Je peux partir ? Pot să plec?
Laisse-moi m’asseoir ici, s’il te plaît. Lasă-mă să şed aici, te rog.
Permettez-moi de partir. Daţi-mi voie să plec.
Vous n’avez rien contre si je m’en vais ? Aveţi ceva împotrivă dacă plec?
Vous ne m’en voudrez pas si je m’en vais ? Nu vă supăraţi dacă plec?

PERMETTRE

C’est permis. E voie.
Je n’ai rien contre. N-am nimic împotrivă.
Je vous en prie. Poftiţi.
Je vous le permets. Vă dau voie.
Quand vous voudrez. Când doriţi dumneavoastră.
Vous avez le droit (de partir). Aveţi voie (să plecaţi).
Vous pouvez partir. Puteţi pleca.

REFUSER DE PERMETTRE

Ce n’est pas permis. Nu e voie.
Je ne peux pas vous le permettre. Nu pot să vă dau voie.
(Je suis désolé(e), mais) on ne peut pas. (Îmi pare rău, dar) asta nu se poate.
(Malheureusement,) ce n’est pas possible. (Din păcate,) asta nu e posibil.

PROPOSITION

PROPOSER

Ça vous arrangerait de travailler avec moi ? Nu v-ar conveni să lucraţi cu mine?
Et si on travaillait ensemble ? Ce-ar fi să lucrăm împreună?
J’ai une idée : travaillons ensemble. Am o idee: să lucrăm împreună.
J’ai une proposition à vous faire : ... Am o propunere: ...
Je vous fais une offre : ... Vă fac o ofertă: ...
Je vous propose de ... Vă propun să ...

ACCEPTER UNE PROPOSITION

C’est une (très) bonne idée ! E o idee foarte bună!
C’est une bonne proposition. Propunerea dumneavoastră e bună.
C’est une excellente solution ! E o soluţie foarte bună!
Ça m’arrange (parfaitement). Îmi convine (perfect).
Ce n’est pas (du tout) une mauvaise idée. Nu-i (deloc) rea ideea.
D’accord. Bine. ou De acord. ou S-a făcut.
Entendu. Ne-am înţeles. ou Rămânem înţeleşi.
Essayons. Să încercăm.
J’accepte (volontiers) (votre offre / votre proposition). Accept (bucuros) (oferta dumneavoastră / propunerea dumneavoastră).
J’aime bien cette idée. Îmi place ideea (asta).
Je n’ai aucune objection. N-am nici o obiecţie.
Je n’ai rien contre. N-am nimic împotrivă.
Je ne m’y oppose pas. Nu mă opun.
Je ne suis pas contre. Nu sunt împotrivă.
Je suis d’accord. Sunt de acord.
Pourquoi pas ? De ce nu?
Votre proposition est acceptable / intéressante. Propunerea dumneavoastră e acceptabilă / interesantă.

REJETER UNE PROPOSITION

Ça ne m’arrange pas (du tout). Asta nu-mi convine (deloc).
Ça ne vaut pas la peine. Nu merită (osteneala).
Ce n’est pas pas une solution (acceptable). Nu e o soluţie (acceptabilă).
Ce n’est pas très heureux. Nu e o idee prea fericită.
J’ai certaines réserves. Am unele rezerve.
J’ai une objection / quelques objections. Am o obiecţie / câteva obiecţii.
Malheureusement, je ne peux pas accepter votre offre / proposition. Din păcate, nu pot să accept oferta / propunerea dumneavoastră.
Moi, je suis contre. Eu sunt împotrivă.
Votre offre / proposition est inacceptable. Oferta / Propunerea dumneavoastră este inacceptabilă.

sommaire forum Babel : roumain contact : András