Diccionario etimológico vasco in español-francés-inglésA   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   X   Z  escribir una palabra vasca :       
(o el principio de una palabra)

     

o búsqueda en la definición
escribir una parte de una palabra y seleccionar el idioma :

    vasco español francés inglés
> Diccionario etimológico vasco españolegin - Diccionario etimológico vasco-español-francés-inglés
egin
(prehist.) Hacer. De la raíz eurasiana *gi / ki. Cp. yucaguiro gin "hacer", ainu ki "id"., japonés -gi "id." (como sufijo agente: kana-gi: ’’herrero’’) , mongol ki "id.", coreano -ki (factitivo), jinalug ki, badaga ki "id.", drav. ki "id.". Ibero ekiar. Véase también ekin.
(prehist.) Faire. De la racine eurasienne *gi / ki. Cp. youkaghir gin "faire", ainou ki "id."., japonais -gi "id." (comme suffixe d’agent: kana-gi ’’forgeron’’), coréen -ki- (factitif), mongol ki "id.", khinalug ki, badaga ki "id.", drav. ki "id.". Ibère ekiar. Voir aussi ekin.
(prehist.) To do. From the eurasian root *gi / ki. Cp. yukaghir gin "to do", ainu ki "id."., japanese -gi "id." (as agent suffix: kana-gi "blacksmith’’), mongolian ki "id.", korean -ki (factitive), khinalug ki , badaga ki, drav. ki "id.". Iberian ekiar. See also ekin.


Diccionario etimológico vasco

Índice de páginas

Contacto : Michel Morvan