Diccionario etimológico vasco in español-francés-inglésA   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   X   Z  escribir una palabra vasca :       
(o el principio de una palabra)

     

o búsqueda en la definición
escribir una parte de una palabra y seleccionar el idioma :

    vasco español francés inglés
> Diccionario etimológico vasco españolzain - Diccionario etimológico vasco-español-francés-inglés
zain
Raíz, vena, tendón. Probablemente emparentado con eurasiatico * san/sen/sin- "id." (urálico morduino san, indoeuropeo *sen- (sinew, Sehne). Var. zan (V).
Racine, veine, tendon. Sans doute apparenté à l’eurasiatique *san/sen/sin- "id." (ouralien mordve san, indo-européen *sen- (sinew, Sehne). Var. zan (B).
Root, sinew. Probably cognate with the eurasiatic *san/sen/sin- "id." (uralic mordvian san, indoeuropean sinew, Sehne). Var. zan (B).

zain
Guarda. Var. zai.
Gardien. De *sain, sani. Var. zai.
Guard. Var. zai.

zaingorri
(AN) Cincoenrama, pie de Cristo (Bot.). De zain "raíz" y gorri "rojo". Var. zainbel.
(HN) Potentille, quintefeuille (Bot.). De zain "racine " et gorri "rouge". Var. zainbel.
(HN) Creeping cinquefoil (Bot.). From zain "root" and gorri "red". Var. zainbel.

zainzuri
Espárrago (Bot.). De zain "raíz" y zuri "blanca".
Asperge (Bot.). De zain "racine" et zuri "blanche".
Asparagus (Bot.). From zain "root" and zuri "white".


Diccionario etimológico vasco

Índice de páginas

Contacto : Michel Morvan