A Bìbbia corsa

Gènesi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50

Pruvèrbii
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31

Ecclesiasta
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12

Salmi
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150

Evangelu secondu san Lucca
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Atti di l’Apòstuli
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28

Prima epìstula di san Ghjuvanni
1 - 2 - 3 - 4 - 5


  ou faire une recherche par mot corse :   ou par mot français :  
Gènesi - 25 - A Bìbbia corsa - Traduction de la Bible en corse

Gènesi
capìtulu 25
Genèse
chapitre 25

morte d’Abràhamu
1
Abràhamu pigliò dinò una mòglia, chjamata Chètura.

mort d’Abraham
1
Abraham prit encore une femme, nommée Ketura.
2
Li parturì à Zimran, à Ghjocscan, à Medan, à Madianu, à Ghjiscbac è à Schuach.
2
Elle lui enfanta Zimran, Jokschan, Medan, Madian, Jischbak et Schuach.
3
Ghjocscan ginarò à Seba è à Dèdanu. I figlioli di Dèdanu funu l’Aschurimi, i Letuschimi è i Leumimi.
3
Jokschan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Aschurim, les Letuschim et les Leummim.
4
I figlioli di Madianu funu Efa, Efer, Henoc, Abida è Elda. – Quessi sò tutti i figlioli di Chètura.
4
Les fils de Madian furent Épha, Épher, Hénoc, Abida et Eldaa. – Ce sont là tous les fils de Ketura.
5
Abràhamu dete tutti i so bè ad Isaccu.
5
Abraham donna tous ses biens à Isaac.
6
Fece doni à i figlioli di e so cuncubine ; è, mentre ch’ellu campava sempre, i mandò luntanu da u so figliolu Isaccu ver di u livante, in lu paese d’Oriente.
6
Il fit des dons aux fils de ses concubines ; et, tandis qu’il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l’orient, dans le pays d’Orient.
7
Eccu i ghjorni di l’anni di a vita d’Abràhamu : campò centu settantacinque anni.
7
Voici les jours des années de la vie d’Abraham : il vécut cent soixante quinze ans.
8
Abràhamu spirò è morse, dopu ad avè avutu una vichjàia felice, vechju è sàziu di ghjorni, è fù riunitu à u so pòpulu.
8
Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple.
9
Isaccu è Ismaele, i so figlioli, l’intarronu in la caverna di Macpela, in lu campu d’Efron, figliolu di Tsochar, l’Hetianu, di punta à Mamrè.
9
Isaac et Ismaël, ses fils, l’enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d’Éphron, fils de Tsochar, le Héthien, vis-à-vis de Mamré.
10
Hè u campu chì Abràhamu avia acquistatu da i figlioli di Heth. Culà funu intarrati Abràhamu è Sara, a so mòglia.
10
C’est le champ qu’Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sara, sa femme.
11
Dopu à a morte d’Abràhamu, Diu benedisse ad Isaccu, u so figliolu. Stava vicinu à u pozzu di Lachai Roi.
11
Après la mort d’Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaï roï.
12
Eccu a pusterità d’Ismaele, figliolu d’Abràhamu, chì Agar, l’Egizziana, serva di Sara, avia parturitu ad Abràhamu.
12
Voici la postérité d’Ismaël, fils d’Abraham, qu’Agar, l’Égyptienne, servante de Sara, avait enfanté à Abraham.
13
Eccu i nomi di i figlioli d’Ismaele, secondu e so generazioni : Nebajoth, primunatu d’Ismaele, Chedar, Adbeel, Mibsam,
13
Voici les noms des fils d’Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : Nebajoth, premier-né d’Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam,
14
Mischma, Duma, Massa,
14
Mischma, Duma, Massa,
15
Hadad, Thema, Ghjethur, Nafisch è Chedma.
15
Hadad, Théma, Jethur, Naphisch et Kedma.
16
Quessi sò i figlioli d’Ismaele ; sò quessi i so nomi, secondu i so parcheghji è i so ricinti. Fùbbenu i dòdeci capi di i so pòpuli.
16
Ce sont là les fils d’Ismaël ; ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les douze chefs de leurs peuples.
17
Ed eccu l’anni di a vita d’Ismaele : centu trentasette anni. Spirò è morse, è fù riunitu à u so pòpulu.
17
Et voici les années de la vie d’Ismaël : cent trente-sept ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple.
18
I so figlioli stètenu da Àvila finu à Schur, di punta à l’Egittu, andendu ver di l’Assìria. Si stabilì in presenza di tutti i so fratelli.
18
Ses fils habitèrent depuis Havila jusqu’à Schur, qui est en face de l’Égypte, en allant vers l’Assyrie. Il s’établit en présence de tous ses frères.
19
Eccu a pusterità d’Isaccu, figliolu d’Abràhamu.
19
Voici la postérité d’Isaac, fils d’Abraham.
20
Abràhamu ginarò ad Isaccu. Isaccu avia quaranta anni, quand’ellu pigliò per mòglia à Rebecca, figliola di Betuellu, l’Arameanu, di Paddan Aram, è surella di Làbanu, l’Arameanu.
20
Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l’Araméen, de Paddan Aram, et sœur de Laban, l’Araméen.
21
Isaccu pricurò l’Eternu pè a so mòglia, chì ghjera sterile, è l’Eternu l’esaudì : Rebecca, a so mòglia firmò incinta.
21
Isaac implora l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l’Éternel l’exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte.
22
I zitelli s’inticciàvanu in lu so senu ; è disse : S’ella hè cusì, perchè socu incinta ? Andò à cunsultà l’Eternu.
22
Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter l’Éternel.
23
È l’Eternu li disse : Dùie nazioni sò in lu to corpu, è dui pòpuli si spiccaranu à l’esce da e to cive ; unu di ssi pòpuli sarà più forte ca l’altru, è u maiò sarà sottumessu à u più chjucu.
23
Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
24
I ghjorni ch’ella duvia parturisce ghjùnsenu à cumpienda ; ed eccu, ci era dùie picce in lu so corpu.
24
Les jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre.
25
U primu iscì rossu rossu, sìmulu à un mantellu di pelu; è fù chjamatu Esaù.
25
Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil ; et on lui donna le nom d’Ésaü.
26
Dopu iscì u so fratellu, chì tinia cù a manu u calcagnu d’Esaù ; è fù chjamatu Ghjacobbu. Isaccu avia sessanta anni quand’elli nascinu.
26
Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d’Ésaü ; et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu’ils naquirent.
27
Issi zitelli criscinu. Esaù divintò un cacciadore espertu, un omu di a campagna ; ma Ghjacobbu fubbe un omu tranquillu, chì si ne stava sottu à e tende.
27
Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes.
28
Isaccu tinia caru ad Esaù, perchè cusì manghjava salvaticume ; è Rebecca tinia caru à Ghjacobbu.
28
Isaac aimait Ésaü, parce qu’il mangeait du gibier ; et Rebecca aimait Jacob.
29
Mentre chì Ghjacobbu facia coce un arrangiatu, Esaù ghjunse da a campagna, stancu mortu.
29
Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue.
30
È Esaù disse à Ghjacobbu : Làsciami, ti precu, manghjà di st’arrangiatu, di st’arrangiatu quì, chì sò stancu. Hè per quessa ch’ellu fù datu ad Esaù u nome d’Edome.
30
Et Ésaü dit à Jacob : Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. C’est pour cela qu’on a donné à Ésaü le nom d’Édom.
31
Ghjacobbu disse : Vèndimi oghje u to dirittu di primunatu.
31
Jacob dit : Vends-moi aujourd’hui ton droit d’aînesse.
32
Esaù rispose : Eccu, mi n’aghju da more ; à chì mi ghjova u mio dirittu di primunatu ?
32
Ésaü répondit: Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me sert ce droit d’aînesse ?
33
È Ghjacobbu disse : Ghjùramila prima. A li ghjurò, è vindì u so dirittu di primunatu à Ghjacobbu.
33
Et Jacob dit : Jure-le moi d’abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d’aînesse à Jacob.
34
Allora Ghjacobbu dete ad Esaù pane è arrangiatu di lintichje. Manghjò è biì, eppo s’arrizzò è si n’andò. Hè cusì chì Esaù disprizzò u dirittu di primanàscita.
34
Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s’en alla. C’est ainsi qu’Ésaü méprisa le droit d’aînesse.

chapitre précédent : 24   |   chapitre suivant : 26
index